CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
Personene på bildene, fra øverst til venstre til nederst: Roel May (NINA), Dagmar Hagen (NINA) og Kristin Linnerud (CICERO). På bildet nederst til høyre ser man NINAs nye fugleradar. Alle foto: Iselin rønningsbakk. 

Personene på bildene, fra øverst til venstre til nederst: Roel May (NINA), Dagmar Hagen (NINA) og Kristin Linnerud (CICERO). På bildet nederst til høyre ser man NINAs nye fugleradar. Alle foto: Iselin rønningsbakk. 

Naturen sto i fokus på Fagdager Vindkraft i Trondheim

Nyheter - Nytt fra CICERO

Publisert 21.11.2019

Vindkraftutbygging er bra for klimaet, men kan være negativt for natur og dyreliv. Hvordan man skal begrense slike negative effekter var tema på Fagdager Vindkraft, arrangert av Norsk institutt for naturforskning og CICERO i oktober.

Den pågående vindkraftutbyggingen i Norge har skapt stor debatt det siste året, med steile fronter og høylytt motstand fra enkelte, særlig når det gjelder utbyggingen som foregår i urørt natur.

Men det bør være mulig å bygge ut vindkraft og samtidig ta vare på naturen, sa CICERO-forsker Kristin Linnerud på arrangementet, som fant sted på NINA-huset i Trondheim 14. og 15. oktober.

– Når et areal blir satt av til et vindkraftanlegg – eller til annen industri eller utbygging – bør et like stort areal settes av til urørt natur, sa hun.

Bør stille krav til opprydding

I tillegg bør man endre reglene slik at det stilles krav til vindkraftutbyggere til hvordan de skal reparere naturen etter at vindkraftanlegget er nedlagt, sa Linnerud.

– Vindkraftutbyggernes konsesjon varer i 25 år. Vi trenger klare konsesjonsvilkår for hvordan de skal rydde opp i området ved avvikling, sa hun.

Anbefalingene hennes er basert på forskning fra det EU-finansierte prosjektet WinWind, som forsker på sosial aksept på vindkraft, og der CICERO er med som norsk partner.

Hvordan redusere fuglekollisjoner

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har også forsket mye på vindkraft, og særlig på hvordan natur, dyr og fugler blir påvirket av vindkraftutbygging. De har også undersøkt hvordan man kan redusere de negative effektene av utbygging av vindkraft.

En måte å redusere antall fugler som dør som en følge av kollisjon med en vindturbin er å male rotorbladene i en annen farge enn hvit slik at disse blir mer synlige, fortalte NINA-forsker Roel May.

– Vi har sett at ved å male ett av rotorbladene svart, så kan antall kollisjoner reduseres med 70 prosent, sa han.

Myndighetene kan også begrense de negative effektene for naturen av vindkraftutbygging dersom de stiller strengere og tydeligere krav til utbyggerne, fortalte NINA-forsker Dagmar Hagen.

– Det foregår en del overflødige inngrep i de store prosjektene og det er mulig å gjennomføre disse på en mindre destruktiv måte. Entreprenører får til alt, bare de får en god beskrivelse, sa hun.

Fugleradar

Under konferansen ble det også arrangert en utflukt til NINAs nye fugleradar, som kan brukes til å undersøke hvor mange fugler som ferdes i områder der det blir vurdert å bygge ut vindkraft.

– Radaren registrerer størrelse på fuglene, men ikke fuglearter, og fordelen med den er at den står ute døgnet rundt, uavhengig av vær, fortalte May.

Hele konferansen ble streamet, og du kan se den første dagen av konferansen her, og den andre dagen her.