CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

IPCC om verdens fossile reserver

Nyheter - Nytt fra CICERO

Publisert 15.08.2014

FNs klimapanel sier ikke eksplisitt hvor stor andel av verdens fossile reserver som må bli liggende i bakken. Men dersom vi legger panelets anslag til grunn blir svaret tre fjerdedeler.

FNs klimapanel skriver i del 1 av femte hovedrapport at dersom vi med stor sannsynlighet skal klare å holde oss innenfor togradersmålet, så kan vi ikke slippe mer enn 1000 milliarder tonn karbon ut i atmosfæren.

Dersom vi tar bort effekten av andre klimagasser som metan, så er det ikke plass til mer enn 790 milliarder tonn karbon. Vi har allerede sluppet ut 515 milliarder tonn karbon. Det betyr at det er plass til ytterligere 275 milliarder tonn karbon. Dette står på side 27 i Summary for policy makers.

I del 3 av femte hovedrapport skriver panelet (kapittel 7 side 16) at verdens reserver av fossile brensler består av mellom 1002 og 1940 milliarder tonn karbon.

Avhengig om man legger det laveste eller høyeste estimatet av reserver til grunn, må vi la minst 3/4 av verdens fossile reserver bli liggende i bakken.

Den nøyaktige brøken avhenger av hvordan vi definerer og beregner reserver. Reserver er de fossile ressursene vi både kjenner til og har teknologi til å utvinne. Anslagene er usikre blant annet fordi hva som til enhver tid er lønnsomt å utvinne varierer.

Det er også verdt å merke seg denne uttalelsen fra klimapanelet i Summary for policy makers, av del tre av femte hovedrapport (s. 18):

Klimatiltak kan gjøre fossile reserver mindre verdt og redusere inntektene til eksportører. De fleste scenarioene som inkluderer kutt i utslipp vil føre til reduserte inntekter fra kull og olje hos de største eksportørene. Hvordan inntekter fra eksport av naturgass påvirkes er mer usikkert. Noen studier viser at eksportører fortsatt vil kunne tjene penger fram til rundt 2050. Utbredelsen og tilgjengelighet av karbonfangstteknologi vil ha innvirkning på hvor mye klimatiltak vil påvirke verdien av fossile brensler.

 

Våre prosjekter