CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
hva betyr klimarisiko for investorer? Bilde: flom i yorkshire, UK.

hva betyr klimarisiko for investorer? Bilde: flom i yorkshire, UK.

Forskere og ledende investorer går sammen om å forklare klimarisiko

Nyheter - Nytt fra CICERO

Publisert 18.05.2016

19. mai lanserer CICERO en møteplass for klimaforskere og ledende globale investorer for å øke forståelsen for framtidens klimarisiko. Sammen vil de utvikle verktøy som bidrar til å integrere klima risiko i fremtidens investeringer, skreddersydd til investorenes behov og basert på den siste utviklingen i klimaforskningen.

 

Klimarisiko og bærekraftig investeringer er høyere på agendaen nå enn noensinne i de finansielle miljøene, men klimaforskere og finansielle investorer snakker ikke alltid samme språk. Vårt mål er å tette det gapet og finne felles løsninger.

Kristin Halvorsen - direktør i CICERO og tidligere finansminister i Norge

En varmere planet og mer ekstremvær kan påvirke verdien av investeringer og et skifte fra fossilbasert økonomi til et lavutslippssamfunn med strengere krav om klimatilpasning kan endre investeringslandskapet. CICERO klimafinans vil jobbe sammen med investorene for å forbedre informasjonsflyten om klimarisiko.

- Vi er i en prosess med å ekspandere og evaluere vår risikoportefølje på klimarelaterte områder og vi ser fram til å fortsette å dra nytte av klimaekspertisen CICERO har, samtidig som vi kan gi innspill på investorenes behov. Vi har tidligere erfaring med å jobbe med CICERO i forbindelse med grønne obligasjoner og fant da ut at de var i stand til å se våre behov og hjelpe oss med å vurdere og skjønne utviklingstrekk i klimaforskningen, sier Ashley Schulten, leder av klimaløsninger avdelingen i BlackRock, verdens største private investor.

- Med grønne obligasjoner utstedt av Verdensbanken og andre, kan investorer bidra til det grønne skiftet med et enkelt produkt. CICERO s second opinions var en viktig del av grønne obligasjoner modellen som ble utviklet for verdensbanken sammen med SEB i 2008. Denne har hjulet markedet til bærekraftig endring. Vi ser fram til å fortsette vårt samarbeid med CICERO og være med på å utvide mulighetene investorene har til å bidra i klimafinans, sier Heike Reichelt, Leder av investorrelasjoner og nye produkter i Verdensbanken.

Sammen med noen av de største finansielle aktørene i Skandinavia og ledende klimafinans eksperter har BlackRock og Verdensbanken gått inn i styret for CICERO klimafinans. Senteret vil jobbe med ulike løsninger og metoder blant annet ved å se på ulike klimascenarier, hvordan gå utover karbonrapportering til god ledelse for klimarisiko og utvikler scenarier for ulike sektorer og regioner.

CICERO klimafinans vil bygge på og videreutvikle den klimafinansekspertisen vi allerede har i Norge, og være med på å viderebringe denne ekspertisen til det internasjonale markedet og investorer.

utenriksminister Børge Brende

Den norske regjeringen ved Utenriksdepartementet har bidratt med oppstartsmidler til initiativet.

- Klimafinans er nøkkelen til å møte behovene utviklingsland har i forhold til utslippsreduksjoner og klimatilpasning. Pengestrømmen fra privat klimafinans til utviklingsland er allerede forholdsvis stor. Vi ser allikevel at behovene er store. CICERO klimafinans vil bygge på og videreutvikle den klimafinansekspertisen vi allerede har i Norge, og være med på å viderebringe denne ekspertisen til det internasjonale markedet og investorer, sier utenriksminister Børge Brende.

Yngve Slyngstad, sjef for det norske oljefondet vil åpne lanseringen av CICERO klimafinans på Oslo Børs 19. mai.