CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
Grønne obligasjoner brukes stadig oftere I BYER for å finansiere klimaløsninger og klimatilpassning.  Bilde: BISHAN VALLEY, SINGAPORE, FLICKR - STEFAN.

Grønne obligasjoner brukes stadig oftere I BYER for å finansiere klimaløsninger og klimatilpassning.  Bilde: BISHAN VALLEY, SINGAPORE, FLICKR - STEFAN.

Hvordan vet vi at grønne obligasjoner er grønne?

Nyheter - Nytt fra CICERO

Publisert 11.05.2016

En ny rapport fra CICERO gir innsikt i dette gjennom erfaring fra over 60 uavhengige vurderinger av grønne obligasjoner.

I dag er CICERO det ledende miljøet globalt når det gjelder uavhengige vurderinger av grønne obligasjoner med en markedsandel på over 70 prosent.

Ettersom det grønne obligasjonsmarkedet har utviklet seg, har også våre uavhengige vurderinger endret seg til å ha et større fokus på prosesser og strukturer. Dette gir investorene et bedre grunnlag for å sikre miljømessig integritet i investeringene som gjøres.

Christa Clapp, leder arbeidet med klimafinans hos CICERO

Gjennom dette arbeidet er det noen gode eksempler som går igjen:

  • Utstedere av grønne obligasjoner inkluderer oftere og oftere livssyklusanalyser for å få oversikt over den fulle miljømessige konsekvensen av et prosjekt de finansierer, særlig i prosjekter rundt fornybar energi. I tillegg ser de også på hele verdikjeden i bedriften inkludert underleverandører og tjenesteleverandører.
  • Bærekraftige bygg har ofte et energieffektiviseringsmål i tillegg til sertifiseringen av bygget
  • Utviklingsbanker og kommuner inkluderer i større grad klimastilpasning i sine grønne obligasjoner
  • I noen tilfeller gis miljøekspertene vetorett i valg av prosjekter
  • Jevnlig rapportering på grønne obligasjoner vokser fram som normen i bransjen og vi ser også at flere rapportere på effekten av investeringene.

Rapporten konkluderer med at ledelse er en viktig faktor for å redusere klimarisiko og kan gi større troverdighet til en grønn obligasjon. Intern dialog med miljøeksperter kan gi fordeler ved utstedelse av grønne obligasjoner og uavhengig vurdering.

Les mer fra rapporten Green bonds and environmental intergity: insights from CICERO Second Opinions.