CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
hva ligger til grunn for at konsumenter og samfunn velger energi effektive løsninger? to nye forskningsprosjekter ved CICERO skal gi svar. FOTO: European Union, 2016, EC - European Audiovisual service.

hva ligger til grunn for at konsumenter og samfunn velger energi effektive løsninger? to nye forskningsprosjekter ved CICERO skal gi svar. FOTO: European Union, 2016, EC - European Audiovisual service.

Hvordan tar konsumenter smarte energivalg?

Nyheter - Nytt fra CICERO

Publisert 08.12.2016

EU kommisjonen vil skjerpe kravene til effektiv energiforbruk. CICERO er med på to nye europeiske forskningsprosjekter som skal finne ut hvordan vi skal klare det.

Hvor mye kan konsumenter spare?

Det første prosjektet, CONSEED som står for CONSumer Energy Efficient Decision making, skal finne ut hva som skal til for å få konsumenter og bedrifter til å velge hvitevarer, biler eller boliger som bruker mindre energi.

Prosjektet bygger på tidligere forskning ved CICERO, som viste at konsumenter valgte mer effektive tørketrommer hvis de fikk informasjon om driftskostnaden i kroner istedenfor i kWh. Gjennom fokusgrupper, spørreundersøkelser og eksperimenter skal dette også testes på andre produkter, som biler og boliger, i fem europeiske land. 

Se på videoen for å lære mer om prosjektet:

Følg nyheter fra CONSEED på Twitter @EnergyWiseEU.

Ønsker du å vite mer, ta kontakt med Steffen Kallbekken eller Elisabeth Lannoo.

 

Hvordan tar konsumenter sine valg?

Det andre prosjektet ENABLE.EU skal finne ut hva ligger til grunn for at vi velger energieffektive løsninger. Det kan være både økonomiske motiver og sosiale faktorer som kjønn eller kultur som avgjør dette. Forskere ved CICERO skal blant annet undersøke om det er noe forskjell mellom kvinner og menn i forhold til energibruk og det å investere i egen energiproduksjon. CICERO har ansvar for en casestudie på prosumenter eller plusskunder, det er kunder som produserer sin egen strøm og også leverer strøm til nettet. I tillegg til å se på kjønnsdimensjonen ved det å velge å bli prosument, undersøker forskere også hva det er som gjør at noen velger å produsere strømmen sin selv. Dette bygger videre på prosjektet Strøm fra folket

Ønsker du å vite mer, ta kontakt med Hege Westskog.

 

Begge prosjekter fikk tildelt støtte fra EU gjennom det prestisjetunge Horizon 2020 programmet.