CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
Dersom verden skal begrense oppvarmingen til 2 grader må omtrent tre fjerdedeler av alle fossile ressurser bli liggende under bakken. Foto: eilif ursin reed

Dersom verden skal begrense oppvarmingen til 2 grader må omtrent tre fjerdedeler av alle fossile ressurser bli liggende under bakken. Foto: eilif ursin reed

Høy risiko ved fortsatt oljeleting

Nyheter - Nytt fra CICERO

Publisert 29.08.2016

Regjeringen har en stor utfordring i å forklare hvordan norsk olje-og gasspolitikk og norsk klimapolitikk henger sammen, sier Kristin Halvorsen etter at 24. konsesjonsrunde ble lansert i dag. 

Mandag 29. august annonserte Erna Solberg og Tord Lien at regjeringen vil åpne 24. konsesjonsrunde. Det betyr økt aktivitet i olje- og gassektoren parallelt med at klimagassutslippene skal reduseres kraftig.

Kristin Halvorsen, direktør ved CICERO Senter for klimaforskning, ser ikke hvordan olje- og klimapolitikken henger sammen.

- I olje- og gasspolitikken legger regjeringen til rette for store fossile investeringer langt inn i fremtiden, mens i klimapolitikken har Stortinget som mål at Norge skal være klimanøytralt allerede i 2030.

Dersom verden skal begrense oppvarmingen til 2 grader må omtrent tre fjerdedeler av alle fossile ressurser bli liggende under bakken. Hvor mye vi kan utvinne av norsk olje- og gass, avhenger av hvor mye kullforbruket reduseres og hvor raskt vi får på plass karbonfangst- og lagring.

- De konsesjonene som regjeringen åpner i dag, vil ikke produsere olje og gass før om mange år. Det er en stor risiko for at dette er en invitasjon til milliardinvesteringer som ikke vil gi avkastning og som i tillegg vil undergrave norsk klimapolitikk, sier Kristin Halvorsen

- Regjeringen har en stor utfordring i å forklare hvordan norsk olje- og gasspolitikk og klimapolitikk henger sammen. De må også forsikre norske folk om at staten med åpningen av 24 konsesjonsrunde ikke oppmuntrer til fossile investeringer som vil påføre oss store tap i framtida, sier Kristin Halvorsen.