CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Helserisiko fra hetebølger og luftforurensning kan reduseres

Nyheter - Nytt fra CICERO

Publisert 28.06.2019

Forskere fra hele Europa skal se på hvordan helserisikoen fra hetebølger og luftforurensning kan reduseres. CICERO leder et stort EU-finansiert, høyaktuelt prosjekt som skal se på hvordan helseskader knyttet til hetebølger og luftforurensning kan forebygges og reduseres.

- Vi ser at økt styrke og frekvens av hetebølger, som den som rammer Europa denne uken, kombinert med luftforurensning medfører en stor helsefare. Det kan føre til økt hyppighet av hjerte- og lungesykdommer over hele Europa, inkludert i Norge. Dette prosjektet analyserer hvordan dette rammer og skal komme med forslag til forebygging og tilpasning, sier Kristin Halvorsen, direktør for CICERO.

- Vi skal lede et prosjekt med forskningsinstitutter fra hele Europa som samler sin ekspertise i ett konsortium som har høye ambisjoner. Prosjektet skal koble kunnskap om klimaendringer, ekstremvarme og luftforurensning, og effekten det har på folks helse i Europa. Både samfunnsvitere og naturvitere er med, og vi ser på det som et veldig viktig samarbeid, sier Halvorsen.

Prosjektet skal se på hvordan negative helsekonsekvenser påvirkes av geografisk beliggenhet og demografiske og sosio-økonomiske faktorer som for eksempel geografi, boligstandard, utdanning og inntektsnivå.

- Dette er et veldig ambisiøst prosjekt med et stort hjerte – forventet resultat er at det skal bidra til å forbedre livskvaliteten til folk, spesielt utsatte grupper som eldre, barn, kronisk syke og økonomisk vanskeligstilte grupper, sier Halvorsen.  

Skal se på helseeffekten i Norge

Hetebølger og høye nivåer av svevestøv og ozon opptrer gjerne parallelt og kan forekomme oftere, vare lenger og bli mer intense med global oppvarming. I perioder med ekstremvarme og redusert nedbør, øker faren for skogbrann, noe som kan føre til intens luftforurensning, spesielt av partikler som svevestøv. I tillegg kommer at klimaendringene og temperaturøkninger som følge av dette øker ozonnivået (O3).

- Luftforurensning er i dag den miljøutfordringen som fører til høyest antall dødsfall til i Europa. Et varmere klima kan øke nivået av luftforurensing, og på den måten underminere tiltak som i dag blir gjort for å redusere luftforurensing rundt om i Europa. Studier antyder at spesielt bakkenært ozon og luftforurensning i form av partikler øker i mange befolkede områder når temperaturen øker, selv om utslipp fra luftforurensning ikke øker, sier leder for prosjektet Kristin Aunan.

Kristin Aunan er seniorforsker ved CICERO og har jobbet med problemstillinger knyttet til luftforurensning og klimaendringer gjennom flere tiår.

Forskere ved Folkehelseinstituttet og Oslo Universitetssykehus er også med i prosjektet og skal blant annet bruke data fra Norge og Sverige for å undersøke sammenhengen mellom temperatur, luftforurensning og sykelighet.

- Å stanse økningen av hjerte- og lungesykdommer, eller til og med redusere forekomsten, vil gi en gevinst til samfunnet gjennom innsparte utgifter i helsevesenet og gjennom økt livskvalitet og reduserte lidelser for veldig mange mennesker, sier Aunan.

1. til 3. juli er forskere fra hele Europa samlet i Oslo i forbindelse med lanseringen av EXHAUSTION-prosjektet.  

EXHAUSTION er et EU-finansiert forskningsprosjekt som ledes av CICERO Senter for klimaforskning og inkluderer 13 andre forkningsinstitusjoner og partnere: Oslo Universitetssykehus, Folkehelseinstituttet (Norge) Universitetet i Aarhus (Danmark), Helmholtz Zentrum München (Tyskland), Universitety of Porto (Portugal), National Meteorological Administration (Romania), National and Kapodistrian University of Athens (Hellas), London School of Hygiene and Tropical Medicine (England), Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (Luxembourg), Department of Epidemiology of the Lazio Region Health Service in Roma (Italia), Finnish Meteorological Institute (Finland), InfoDesignLab AS (Norge), DRAXIS Environmental S.A. (Hellas).