CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
hvilke effekter av klimaendringene er mest presserende i forskjellige regioner?

hvilke effekter av klimaendringene er mest presserende i forskjellige regioner?

Gradering av klimarisiko

Nyheter - Nytt fra CICERO

Publisert 02.02.2017

En ny rapport fra CICERO Climate Finance identifiserer de største klimarisikoene. Rapporten viser at enkelte klimaeffekter inntreffer tidligere enn forventet, og flere vil oppstå innen nålevende investorers tidshorisont.

– Vår gradering av klimarisiko, Shades of Risk, hjelper investorer til å beregne og unngå kostnader knyttet til klimaendringene de neste tiårene. Basert på det siste innen klimaforskningen vurderer vi hvilke konsekvenser av klimaendringer og klimapolitikk som med høy sannsynlighet vil ramme investeringer i spesifikke regioner, og peker på de som trenger umiddelbar oppmerksomhet fra investorer, sier Kristin Halvorsen, direktør ved CICERO Senter for klimaforskning.

CICERO Climate Finance Shades of Risk graderer klimarisiko i fargene rødt, oransje og gult etter hvorvidt klimakonsekvensene og antakelig vil øke (rødt), forventet å oppstå i løpet av de neste ti årene (oransje) eller innen midten av århundret (gult).

 

Over hele verden observerer forskere konsekvenser av klimaendringene. Konsekvenser som ikke var ventet på så kort tid.

– Investorer i energiinfrastruktur og eiendom langs kysten av den amerikanske delen av Mexicogolfen ser allerede konsekvensene av havnivåstigning. Kombinert med at landnivået synker og flere ekstreme værhendelser kan dette føre til betydelig ødeleggelser, sier Borgar Aamaas, klimaforsker ved CICERO.

Produksjonsprosesser, markeder og forsyningslinjer er også truet av plutselige endringer i det fysiske miljø.

I tillegg står investorer overfor risiko forbundet med blant annet plutselige endringer i klima- og energipolitikk, skifter til lavutslippteknologi og prosessendringer.

 

Stresstesting

Rapporten gir veiledning i hvilke scenarier investorer kan bruke til å stressteste porteføljen sin for klimarisiko, som anbefalt av Task Force on Climate-Related Financial Disclosure

– Vår vurdering, basert på nåværende klimapolitikk og klimaforpliktelser for framtiden, er at det er lite sannsynlig at vi vil klare å begrense global oppvarming til under to grader, sier Glen Peters, seniorforsker ved CICERO.

– Vi anbefaler investorer å gjennomføre stresstester på tvers av flere scenarier, inkludert begge «katastrofe»-scenariene som er de scenariene som følger av svakere klimapolitikk enn forventet, samt scenariene i nedre delen av temperaturskalaen, med ambisiøs klimapolitikk og de risikoene det medfører med tanke på endringer i teknologi og politikk, sier Peters.

Lanseringen av rapporten ble streamet på facebook. Se opptaket her. 

Mer enn utslipp

CICERO oppfordrer til økt bevissthet om klimarisiko, og legger til grunn en bred definisjon.

– Mange selskaper benytter CO2-fotavtrykk som et uttrykk for klimarisiko. Men dette sier lite om hvor godt et selskap kan tilpasse seg til framtidig risiko, og det tar heller ikke med i beregningen risikoen som følger med de fysiske konsekvensene av klimaendringene, sier Christa Clapp, leder av CICERO Climate Finance.

– Utfordringen er å gå fra et tradisjonelt syn på hvordan et selskap påvirker klimaet igjennom sine klimagassutslipp, til hvordan klima og klimapolitikk kan påvirke et selskap, sier finansekspert hos CICERO, Harald Lund.