CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
foto: maersk drilling / creative commons

foto: maersk drilling / creative commons

Fortsatt produksjon av olje og gass er en farlig vei å gå

Nyheter - Nytt fra CICERO

Publisert 17.08.2016

I Veikartet for norsk sokkel som Norsk olje og gass la fram sammen med LO, Norsk Industri, Fellesforbundet, Industri Energi og Norsk Redriforbund under Arendalsuka i dag argumenterer de for et økt behov for olje og gass i framtiden. Direktør i CICERO, Kristin Halvorsen, mener dette er en farlig vei å gå.

- Det finnes mange forskjellige scenarier. Hvor mye olje og gass vi kommer til å trenge er avhengig av kullforbruket og hvor raskt vi klarer til å utvikle teknologien for å realisere negative utslipp. Økt behov og bruk av olje og gass i fremtiden er en komplisert problemstilling, sier Halvorsen.

Oljeindustrien må satse på fornybar. Verden trenger energi, men den trenger ikke være fossil. Oljeselskapene må tenke på seg selv som energiselskaper og ikke låse seg til å produsere en bestemt form for energi. Å utvide spekteret kan være klokt – det gir flere ben å stå på

Kristin Halvorsen

- Basert på tall fra IPCC og IEA kan man argumentere for at det er et større behov for olje og gass i framtiden, slik som Norsk olje og gass gjør i sin rapport. Dette er basert på en rekke antakelser og forutsetninger. Hvis man ikke har løsninger for karbonfangst og -lagring for utslipp fra kullbrenning eller at kullforbruket ikke faller så radikalt som man har sett for seg, er det mindre rom for olje og gass. Parisavtalen sier at netto utslipp må være null mellom 2050 og 2100 og hver eneste dråpe med olje og gass vi brenner vil gjøre dette vanskeligere og dyrere, sier Halvorsen.

- Forskere har påpekt at det grovt sett finnes to scenarier for framtiden. Oppvarmingen begrenses til 2°C eller den øker til 4C. 2°C er en katastrofe for oljenæringen. Det betyr at rundt 2/3 av reservene må bli liggende og at de som har investert i næringen vil tape mange penger. 4C grader innebærer store konsekvenser for alle mennesker i hele verden og økonomiske tap for nesten alle sektorer. Hva er mest sannsynlig? -Jeg tror verden ender mye nærmere 2°C enn 4C, fortsetter Halvorsen.

Oljeindustrien må tenke nytt

En ny studie av CICERO (Asbjørn Åheim, Wei Toayuan et al.) viser at de fleste sektorer vinner økonomisk på omstillingen til et lavutslippssamfunn, unntaket er olje, kull og gass. Vi ser samme mønsteret over nesten hele verden.

- Å fortsette å investere i olje og gass er en stor finansiell risiko fordi det er en reel risiko for at verdien av fossile brensler kommer til å gå ned. Denne finansielle risikoen bør ikke tas på bekostning av det norske samfunnet, sier Halvorsen.

- Oljeindustrien må satse på fornybar. Verden trenger energi, men den trenger ikke være fossil. Oljeselskapene må tenke på seg selv som energiselskaper og ikke låse seg til å produsere en bestemt form for energi. Å utvide spekteret kan være klokt – det gir flere ben å stå på, avslutter Halvorsen.