CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Et kunnskapsdykk i FNs spesialrapport på klima og land

Nyheter - Nytt fra CICERO

Publisert 13.01.2020

CICERO og Miljødirektoratet inviterer til et dybdeseminar om FNs Klimapanels spesialrapport om klima og landarealer.

Dato og tid: Tirsdag 11. februar, 09:30 - 14:00

Sted: Miljødirektoratets konferansesenter på Helsfyr

 

Her vil man gå i dybden på temaer i rapporten og diskutere løsninger i en norsk kontekst. Seminaret vil være en møteplass for de som jobber med temaene i rapporten (fra offentlig forvaltning, organisasjoner, næringsliv og akademia) samt de som ønsker å få et bedre innblikk i disse problemstillingene. Seminaret er delt i to: først en plenumsdel, deretter fire parallell-sesjoner hvor man går i dybden på forskjellige tema. Temaene er bioenerg i, mat, konflikt og migrasjon, og vinn–vinn-løsninger. Det er satt av tid til diskusjoner, og vi oppfordrer deltagere til å komme med innspill og forberedte kommentarer. Hvis noen vil melde inn et spesifikt spørsmål om rapporten på forhånd kan man gjøre dette via denne nettsiden (Slido).  Påmelding innen 7. februar.

Arrangementet er nå dessverre fullt og det er derfor ikke mulig å melde seg på. Du kan følge deler av seminaret via Skype, HER.

PROGRAM:

Del 1 – Plenum

09.30 – 09.40 Velkommen v/Solrun Figenschau-Skjellum (Seksjon for klimakunnskap, Miljødirektoratet) og Christian Bjørnæs (CICERO)

09.40 – 10.00 Landrapporten i det store bildet v/Øyvind Christophersen (Nasjonalt knutepunkt for FNs Klimapanel, Miljødirektoratet)

10.00 – 10.30 Et dypdykk i landrapporten v/Jan Fuglestvedt (Nestleder arbeidsgruppe 1, byrået til FNs klimapanel, CICERO)

10.30 – 11.15 Spørsmål og dialog

11.15 Lunsj

Del 2 – Parallell-sesjoner 

Ønsker du å gi en forberedt kommentar der du deltar (3 minutter), svar det i påmeldingsskjemaet.

12.00 – 14.00 Bioenergi v/Francesco Cherubini (NTNU, hovedforfatter kapittel 6)

Hva sier landrapporten om produksjon og bruk av bioenergi? Hvor mye bioenergi trengs for å nå klimamålene? Og hvor mye biologiske ressurser kan man utnytte uten å legge for stort press på landarealer, spesielt med tanke på matsikkerhet og naturmangfold? Francesco Cherubini går gjennom funnene fra Landrapporten.

Vi vil også diskutere hva en satsning på bioenergi i Norge innebærer for klimagassutslipp hjemme og ute, og hvordan man kan bruke bioenergi på en bærekraftig måte.

12.00 – 14.00 Mat v/Anne Sophie Daloz og Bob von Oort (CICERO)

Matproduksjon, kosthold og matsikkerhet er store temaer i Landrapporten. Hva skal til for å kutte utslipp og produsere mat på en bærekraftig måte? Anne Sophie Daloz og Bob von Oort går gjennom funnene fra rapporten.

Vi vil også diskutere hvordan norsk matproduksjon og norske forbrukere må tenke nytt i lys av disse funnene.

12.00 – 14.00 Konflikt og migrasjon v/Halvard Buhaug (PRIO)

Klimaendringer forsterker eksisterende belastninger som forørkning, vannmangel og forringelse av landområder. Ekstreme værhendelser blir også hyppigere. Dette medfører risiko for menneskers helse og livsgrunnlag og kan føre til økt migrasjon og konflikt. Halvard Buhuag går gjennom hva Landrapporten sier på dette området.

Vi vil også diskutere hva fremtidens konflikt- og migrasjonsbilde betyr for Norge og norsk bistandspolitikk.

12.00-14.00 Vinn–vinn-løsninger v/Inga E. Bruteig (NINA)

Hvordan kan man kutte utslipp uten å legge press på landarealer og naturmangfold? Landrapporten peker på flere vinn–vinn-løsninger som utnytter landarealer på en bærekraftig måte. Inga Bruteig går gjennom de viktigste funnene fra rapporten.

Vi vil også diskutere hvilke løsninger som trengs i Norge og hvordan norsk arealbruk kan bidra til å oppnå Bærekraftsmålene.

Har du ikke mulighet til å delta, kan du følge seminaret her: Lenke til Skype-møte

eller her: lenke til Skype Web App.