CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
Nina holmelin. Foto: astrid arnslett/cicero

Nina holmelin. Foto: astrid arnslett/cicero

Disputas om klimatilpasning i Himalaya

Nyheter - Nytt fra CICERO

Publisert 13.11.2020

Forsker ved CICERO, Nina Bergan Holmelin, disputerer 20.11.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Flexible adaptation in Himalayan small-scale farming"

Dette bør du få med deg fredag 20.11

Kl 09.15-10.00

Prøveforelesning:

Tildelt emne: "The role of socio-economic and gender inequalities in climate change adaptation in the rural Global South"

Zoomlenke

Disputas:

Kl 10.30–14.00

Avhandlingens tittel

"Flexible adaptation in Himalayan small-scale farming: Subsistence production, gender relations, and adaptive capacity under climatic and market uncertainty in Nepal"

Zoomlenke

Møt Nina etter disputasen

Bli med oss ​​i Digital Meeting Room rett etter disputasen for å møte og hilse på Nina. I dette møtet kan du delta med mikrofon og kamera.

Zoomlenke

Flere ben å stå på gir bedre tilpasning til klimaendringer

Klimaendringer fører til høyere temperaturer, endret lokal vanntilgang og mer uforutsigbart vær i Himalaya. Slike endringer vil få negative konsekvenser for jordbruket og bidrar til forverret matsikkerhet for mange småbønder. Klimaendringene kommer i tillegg til allerede variable inntekter fra arbeidsmigrasjon og svingende matpriser. Holmelin har i denne avhandlingen undersøkt hva som skal til for å øke tilpasningskapasiteten og matsikkerheten blant småbønder i Nepal.

Avhandlingen viser at en fleksibel kombinasjon av mangfoldig dyrking for eget forbruk, enkelte avlinger for salg og noe ekstern inntekt gir husholdene et nødvendig handlingsrom til å tilpasse seg til endringer. Det å ha flere ben å stå på økonomisk forebygger svekket matsikkerhet dersom avlinger svikter, inntekter bortfaller eller matprisene varierer.

Mange menn reiser til utlandet for å arbeide. I mellomtiden er det kvinnene som tar beslutningene på gården, men de deltar i mindre grad i markeder og offentlige beslutningsprosesser. Lokale kjønnsrollemønstre er nå i endring som følge av statlig likestillingspolitikk og at folk selv utfordrer tradisjonelle kjønnsnormer. Likevel viser avhandlingen at det er de kvinnene som allerede har en høy sosial posisjon som best kan benytte seg av økt sosialt handlingsrom, mens fattige, lavkaste- eller ugifte kvinner ikke har de samme mulighetene.

Nepalske myndigheter ønsker at bøndene kun skal dyrke for salg og ikke for eget forbruk. En slik politikk vil kunne svekke viktige sosiale sikkerhetsnett som er forankret i tradisjonell selvberging, noe som rammer de fattigste hardest. En jordbrukspolitikk som heller lar bøndene beholde fleksibiliteten og kombinere selvberging med andre inntektskilder vil bedre kunne bidra til å opprettholde lokal tilpasningskapasitet og matsikkerhet under klimaendringer.

Avhandlingen bidrar til kunnskap om hvilke muligheter og begrensninger for tilpasning småbønder har i møte med klimaendringer og andre globale endringer.

 

I tillegg til Nina er dette de du ser og hører under disputasen

1. opponent: Professor Jonathan Rigg, School of Geographical Science, University of Bristol, UK.

2. opponent: Professor Ruth Haug, Fakultet for landskap og samfunn, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Det tredje medlemmet av komiteen er førsteamanuensis Connor Joseph Cavanagh, Institutt for geografi, Universitetet i Bergen.

Prøveforelesningen og disputasen blir ledet av professor Jan Oskar Engene, Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen.

Hvordan delta på prøveforelesningen og disputas

Prøveforelesningen starter kl 09:15 og selve disputasen starter kl 10:30. Det er samme Zoomlenke til begge hendelsene. Du kan delta og forlate møtet når som helst. Hvis Zoom-applikasjonen er ny for deg, anbefaler vi at du trykker på lenken i god tid før arrangementene for å laste ned programmet.

Publikum observerer bare deltakerne, og du vil derfor ikke ha mulighet til å slå på mikrofon og kamera under arrangementene.

 

Les arikkel om Ninas arbeid her