CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

CICERO utvider sitt arbeid med grønne obligasjoner

Nyheter - Nytt fra CICERO

Publisert 15.02.2016

Etter flere års eksklusivt samarbeid med Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) og i senere tid med HSBC, vil CICERO nå også ha mulighet til å gi Second Opinions til andre utstedere og garantister av grønne obligasjoner. Markedet for grønne obligasjoner vokser og behovet for forskningsbaserte vurderinger av disse øker tilsvarende.

CICERO Second Opinions hjelper utstedere og investorer til å identifisere hvilke investeringer som virkelig bidrar til et skifte mot et lavutslippssamfunn. Interessen for grønne obligasjoner vokser, spesielt etter Parisavtalen. Derfor er vi veldig fornøyde med at vi nå kan bistå flere aktører.

Kristin Halvorsen, Direktør

Grønne obligasjoner er gjeldsinstrumenter som benyttes for å kanalisere investeringene mot grønne alternativer og aktiviteter som motvirker klimaendringer. Second Opinions evaluerer grønnheten av obligasjonen ved at det gis en uavhengig vurdering av obligasjonens- og utsteders miljømål.

Med nesten 60 utstedte vurderinger av grønne obligasjoner, har CICERO spilt en sentral rolle i utviklingen av markedet. Siden den første lanseringen av grønn obligasjon i 2008, utstedt av Verdensbanken, har CICERO arbeidet med SEB, en av verdens største garantister for grønne obligasjoner. Dette for å sikre at grønne obligasjoner virkelig bidrar til å bygge et lavutslipps- og klimarobustsamfunn.

Åpnes opp for samarbeid med flere aktører

Ettersom markedet for grønne obligasjoner er i sterk vekst, er CICERO og SEB enige om å begynne å jobbe med flere partnere. Fra 11. februar vil CICERO gi uavhengige vurderinger til alle utstedere av grønne obligasjoner, med unntak av kommersielle banker. Fra 1. april vil CICERO også kunne gi vurderinger for kommersielle banker med hovedkontor i Norden, og ved utgangen av året til alle. Samtidig kan SEBs kunder også få vurderinger fra andre enn CICERO.

Nyanser av grønt

CICERO graderer de uavhengige vurderingene av grønne obligasjoner i mørk grønn, medium grønn eller lys grønn. Disse Nyansene av grønt gir investorene et tydelig signal om i hvilken grad et prosjekt bidrar til å bygge et lavkarbon- og klimarobustsamfunn innen 2050. Graderingen bygger på en bred kvantitativ vurdering av hvert prosjekt, og reflekterer både klima- og miljøambisjonene i obligasjonene samt robustheten i styringsstrukturen. 

CICERO Second Opinions søker å unngå at langsiktige investeringer låser inn utslipp, men heller støtte overgangen til infrastruktur med lave eller ingen utslipp.

En global og uavhengig ekspertise på klima

For å betjene sin globale kundedatabase har CICERO etablert Expert Network for Second Opinions, et globalt nettverk av uavhengige, non-profitt klimaforskningsinstitusjoner. Ved å benytte CICERO Second opinions som modell, bidrar medlemmer av ENSO nettverket med sin tekniske- og regionale- klimakompetanse på konfidensiell basis.

For mer informasjon om CICERO Second opinions, ta kontakt med oss på e-post: greenbonds@cicero.oslo.no.