CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

CICERO søker avdelingsdirektør

Nyheter - Nytt fra CICERO

Publisert 02.07.2020

CICERO Senter for klimaforskning søker en avdelingsdirektør som skal ha personalansvar for en av våre forskningsavdelinger.

CICERO Senter for klimaforskning er en privat stiftelse som siden 1990 har levert tverrfaglig forskning av høy vitenskapelig kvalitet, blant annet til FNs klimapanel. Vår forskning skal fremskaffe kunnskap som kan bidra til å redusere klimaproblemet og styrke det internasjonale klimasamarbeidet. Gjennom internasjonalt samarbeid utvikler CICEROs forskere kunnskap om naturlige og menneskeskapte klimaendringer, effekten av endringene på natur og samfunn, og hvordan samfunn kan tilpasses og motvirke endringene. CICEROs medarbeidere kommer fra en rekke ulike land og har variert bakgrunn fra samfunns- og naturvitenskap. Vi er ca. 80 ansatte og holder til i Forskningsparken i Oslo.

Søknadsfrist: 31.08.2020

CICERO Senter for klimaforskning søker en avdelingsdirektør som skal ha personalansvar for en av våre forskningsavdelinger. Vi er Norges ledende tverrfaglige klimaforskningsinstitutt og har gjennom 30 år bidratt med forskning og kunnskap for å løse klimaproblemene. I løpet av de neste 30 årene skal de globale klimautslippene reduseres til netto null og CICEROs mandat er å bidra med best mulig kunnskap til denne store klimaomstillingen. Vi søker en leder som kan være med å utvikle våre ambisjoner og gi oss nye impulser i denne viktige oppgaven.

Avdelingsdirektørene ved CICERO rapporterer til CICEROs direktør, Kristin Halvorsen, og sitter i hennes ledergruppe. Avdelingsdirektøren skal delta i instituttets strategiske arbeid og legge til rette for å utvikle klimaforskning av høy kvalitet innenfor et bredt spekter av grunnforskning, anvendt forskning og oppdrag. Avdelingsdirektøren skal ha det daglige personalansvaret for forskerne i en av avdelingene ved CICERO, og skal støtte og bidra til deres faglige utvikling. Personen skal også bidra til kontakt med forskningsmiljøer og samfunnsaktører nasjonalt og internasjonalt samt styrke CICEROs brukernære forskning og oppdrag fra ulike samfunnsaktører. Arbeidsspråket er norsk og engelsk.

Vi søker en person som har universitets- eller høgskoleutdanning, god kjennskap til klimaforskning og gjerne med naturvitenskapelig bakgrunn. Aktuelle kandidater må også kunne vise til erfaring med personalledelse, god kjennskap til forsknings- og instituttsektoren eller tilsvarende FoU-miljøer i privat eller offentlig sektor. Det er en fordel med god kjennskap til EUs forskningspolitikk. Vi ønsker en beslutningssterk og tydelig leder som vil bidra med sin lederkompetanse i et internasjonalt forskningsmiljø med store ambisjoner.

Vi kan tilby et stimulerende arbeidsmiljø og dedikerte kollegaer med høy kompetanse. CICERO holder til i attraktive lokaler i Forskningsparken på Blindern i Oslo. Vi arbeider med meningsfulle og dagsaktuelle spørsmål som gjelder vår felles framtid. Sammen med oss kan du utvikle relevant og ny kunnskap om klimaproblemet til bruk for lokalsamfunn, næringsliv, nasjonal og internasjonal klimapolitikk og bidra til økt kunnskap om klimaendringene. Betingelser:

  • CICERO er en IA-bedrift og ønsker at de ansatte skal speile mangfoldet i befolkningen.
  • Pensjonsordning og gruppelivsforsikring i Statens Pensjonskasse.
  • Lønn etter kvalifikasjoner innenfor CICEROs lønnssystem.
  • Ønsket tiltredelse ca. 1. desember 2020.

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med rekrutteringsrådgiver i Hodejegerne AS, Gro Møllerstad tlf. 915 59 752.

Søk her innen 31. august.