CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

CICERO partner i Nasjonalt klimatilpasningssenter i Sogndal

Nyheter - Nytt fra CICERO

Publisert 22.11.2018

Vestlandsforsking skal i samarbeid med blant andre CICERO etablere et nasjonalt kunnskapssenter om bærekraftig klimatilpasning i Sogndal. Det er bevilget 10 millioner kroner i statsbudsjettet 2019 til oppstart av senteret, og etter det 5 millioner kroner årlig.

Senteret er lagt midt i regionen som så langt har blitt hardest rammet av klimaendringer.

- Det nye Vestland fylke vil fungere som et levende laboratorium for å skaffe ny og brukerrettet kunnskap om hvordan samfunnet best kan redusere skadene av klimaendringene, sier leder for senteret, Carlo Aall.

CICEROs veletablerte forskningsmiljø på klimatilpasning i norske kommuner er med på dette arbeidet. 

-Vi gratulerer Vestlandsforskning med bevilgningen til å etablere et senter for bærekraftig klimatilpasning. CICERO er glad for å ha blitt invitert med og gleder oss til å ta del i å framskaffe mer kunnskap om klimatilpasning til nytte for samfunnet, sier forsker Helene Amundsen fra CICERO.

- Den siste rapporten fra FNs klimapanel viste oss at klimaendringene kommer, selv om vi skulle klare å begrense oppvarmingen til under to grader. Derfor er det viktig at dette arbeidet kommer i gang raskt, at det gjøres riktig og at det gjøres bærekraftig, sier hun

Les pressemeldingen fra Vestlandsforskning her