CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
samset er en synlig formidler av klimafakta i offentligheten. slik har han endt opp som sakkyndig i den såkalte klimarettsaken som pågår i oslo tinghus fra 13-24.11.2017. (Foto: instagram / @klimaforskerne ) 

samset er en synlig formidler av klimafakta i offentligheten. slik har han endt opp som sakkyndig i den såkalte klimarettsaken som pågår i oslo tinghus fra 13-24.11.2017. (Foto: instagram / @klimaforskerne ) 

CICERO-forsker vitner i klimarettsaken

Nyheter - Nytt fra CICERO

Publisert 14.11.2017

Greenpeace og Natur og Ungdom saksøkte staten 18. oktober 2016 for oljeboring i Barentshavet. Rettsaken er i gang og CICEROs Bjørn Samset er kalt inn som ekspertvitne. 

Hva er din rolle i rettsaken, hva skal du gjøre?

Jeg er kalt inn som sakkynding vitne av anklagerne. Det vil si at de har bedt meg om å gå gjennom noe av det faglige grunnlaget for det som skal diskuteres videre i saken. I utgangspunktet står jeg fritt til å si hva jeg vil, men jeg har så klart avklart innholdet med advokatene slik at de får belyst de områdene de føler er nødvendig. Ut over det står jeg selv for innholdet.

Mitt hovedfokus blir på karbonbudsjettet. Hva er det? Hvordan er det beregnet? Hvor mye kan vi fortsatt slippe ut hvis vi vil holde et 2-gradersmål? Vitnemålet mitt følger rett etter at Eystein Jansen fra UiB/Bjerknessenteret har snakket. Han går gjennom hvordan klimasystemet virker, hva vi har sett av klimaendringer til nå og hva vi forventer videre.

Hvordan havnet du i vitneboksen?

Jeg holder mange klimaforedrag, og har vært en relativt synlig klimakommentator i norske medier. I disse sammenhengene har jeg møtt lederne for både Greenpeace og Natur og Ungdom i Norge. Da anmeldelsen var sendt tok de kontakt og spurte om det var greit at de kalte meg inn som vitne, med den forutsetning at jeg kunne snakke fritt ut fra min forståelse av hva forskningen sier.

Jeg ser på dette som en veldig viktig sak, uansett hva man måtte mene om utgangspunktet og argumentene, så jeg er veldig glad for å kunne bidra til at diskusjonen kan tas på et så godt grunnlag som mulig.

Hvor skjer dette?

I Oslo Tingrett, der de har en relativt ny rettssal som er godt egnet for saker med mye publikumsinteresse.

Hvor lenge varer din del av jobben?

Omtrent tre timer. Jeg skal snakke fritt i rundt to timer, og så regner vi med rundt en times diskusjon med advokatene fra begge parter.