CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Benchmarking Brexit

Nyheter - Nytt fra CICERO

Publisert 22.11.2018

Vil Brexit gjøre det vanskeligere for medlemmer og ikke-medlemmer å samarbeide i framtiden? CICERO vil studere energi- og klimapolitikk i EU etter Brexit.

14. novmeber annonserte den britiske statsministeren Theresa  May at det forelå en overgansavtale med EU. CICERO skal være med på å forske på konsekvensene av at britene melder seg ut av EU - med spesielt fokus på energi- og klimapolitikk. 

– Overgangsavtalen som nå er fremforhandlet, viser at det er en del politikk på klimaområdet fortsetter som før. UK skal ha et kvotehandelssystem, som er på minst samme nivå og minst like omfattende som EUs kvotehandelssystem, og fortsette å jobbe for å nå forpliktelsene i Parisavtalen, sier CICERO-forsker Merethe Dotterud Leiren, og forsker på prosjektet  Benchmarking Brexit: Norway and the legitimacy of UK/EU relations after Brexit (BENCHMARK).

Utgangspunktet for prosjektet er at forholdet mellom medlemmer og ikke-medlemmer i EU skaper utfordringer for legitimiteten til EU.

– Det er vanskelig å skape forhold som gjør at demokratisk legitimitet er sikret på en god måte for innbyggere i land med ulike medlemsskap. Vil Brexit forverre denne situasjonen og gjøre det vanskeligere for medlemmer og ikke-medlemmer å samarbeide i framtiden? I hvor stor grad er legitimitet avhengig av at Storbritannia unngår, kopierer eller går lenger enn Norge gjør i sitt samarbeid med EU? sier Leiren.

CICERO vil studere energi- og klimapolitikk innenfor dette prosjektet og stille spørsmål om konsekvenser av at Storbritannia vil lene seg fullt og helt på egen klimalov, bli med å samarbeide med EU i energimarkedet og om en felles klimapolitikk (som Norge) eller inngå i andre former for samarbeid.

Prosjektet har fått støtte fra Forskningsrådets program Europa i endring (EUROPA). Christopher Lord ved Arena (Universitetet i Oslo) leder dette prosjektet og CICERO er med som samarbeidspartner.