CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Det finnes ingen miljøvennlig mobiltelefon

Klima - Et magasin om klimaforskning fra CICERO

Publisert 08.02.2018

En rapport fra forskningsprosjektet SMART antyder at det miljømessige fotavtrykket er omtrent like stort uansett hvilken telefon du kjøper.  

I rapporten Sustainability Hotspots Analysis of the Mobile Phone Lifecycle  har SMART-forskere sett nærmere på miljømessige og samfunssmessige konsekvenser fra livssyklusen til en smarttelefon - fra designfasen via produksjon, til bruk og gjenvinning. 

Rapporten sammenligner en generisk mobiltelefon med Fairphone 2. Den generiske telefonen er et slags gjennomsnitt basert på en stor litteraturgjennomgang om miljø- og samfunnskonsekvensene fra mobilindustrien.   Fairphone 2 er valgt som målestokk, ettersom bedriften setter strenge krav til produksjon og gjenvinning. Fairphone har også sagt at deres mål ikke er å selge flest mulig telefoner, men å etablere en rettferdig og bærekraftig livssyklus. 

Figuren under er hentet fra rapporten. Her er konsekvensen innenfor forskjellige kategorier i alle fasene til livssyklusen til en mobiltelefon gitt en score fra 0 til 9. Scoren er en kvalitativ vurdering av sannsynligheten av at konsekvensen vil inntreffe og hvor mye det vil bety innenfor hver kategori.