CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Utstyr

BUA Oppegård, BUA Ski og BUA Lier er med i forskningsprosjektet Upscale sammen med TURBO i Tromsø. Forskerne skal undersøke hva som skal til for at folk deler og låner mer; ting og utstyr av ulikt slag, ideer, erfaringer og kunnskap, og hvem og hvorfor folk låner i BUA og Turbo.

Ren luft redder liv

COVID-19 nedstengingen våren 2020 førte til at luftforurensning ble redusert raskt. Det har stor betydning for folkehelsen. Men det må gjøres på en bedre måte enn ved å stenge ned samfunnet.

Vi ønsker å intervjue deg som bruker utstyrsbiblioteket til BUA på Kolben

Vi ønsker å gjøre intervjuer med brukere av utstyrsbiblioteket BUA ved Kolben og Ski. Vi håper du er en av dem. 

CICERO skal forske på utviklingen av lokale energisamfunn i Norge

Som en del av et nytt EU-prosjekt skal CICERO forske på utviklingen av lokale energisamfunn i Norge og Europa. EU har pekt på lokale energisamfunn som viktige for å fremme utvikling av fornybar energi.