CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Jubileum - 100 år med Landsskogtaksering

I 2019 er det hundre år siden Landsskogtakseringen ble etablert, som det første nasjonale skogtakseringsprogrammet i verden. Etableringen skyldes en utbredt bekymring for skogtilstanden – det ble antatt at hogsten på den tiden ikke var bærekraftig og at de norske skogene gikk «med stormskridt mot undergangen».

Den altoverskyggende hensikten med etableringen av Landsskogtakseringen i 1919 var å skaffe tilveie sårt tiltrengt informasjon om tømmerressursene. Med dagens fokus på utviklingen av bioøkonomien og grønne næringer er dette minst like viktig i dag.

Når: 25.11.2019

Tid: 09.00 – 15.30

Sted: Vitenparken på Ås

Den 25. november feires hundreårsjubileet til Landsskogtakseringen med en jubileumsdag på Vitenparken i Ås. I anledning jubileet har vi samlet et variert knippe av foredragsholdere, blant annet Aslak Sira Myhre og Victor Norman.

Påmelding og mer om arrangementet her: https://nibio.pameldingssystem.no/nfi100

Tidligere arrangement:

Spesialrapport om klimaendringer og landarealer

FNs klimapanels spesialrapport for klimaendringer og landareal sier bærekraftig forvaltning av arealene er viktig for å redusere klimagassutslippene. Hvis du vil lære mer om spesialrapporten og hvordan den bør forstås når Norge skal ta veivalg for norsk matproduksjon, bør du ta turen til Litteraturhuset.

Når: 12.11.2019 

Tid: 11:30 – 15:00

Sted: Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, 0167 Oslo

Påmelding og mer om arrangementet her: https://www.landbruk.no/arrangement/spesialrapport-om-klimaendringer-og-landarealer/

Tidligere arrangementer:

Kickoff-seminar for PLATON

Tid: 14. mai, fra kl. 9.00-12.30

Sted: Nationaltheateret Konferansesenter, Haakon VIIs gate 9, Oslo

Mer informasjon her

Alle presentasjonene som ble holdt under arrangementet ligger HER.