CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Fiske- og oppdrettsnæringen

Havets gull, Florø i Sogn og Fjordane. Sjømat er Norges største eksportartikkel etter olje og gass, og i 2014 ble det eksportert fisk for nærmere 70 milliarder kroner. 

Sysselsettingen i den norske fiskeindustrien har gått ned de siste tiårene. Samtidig er fisket, i kombinasjon med mottaks- og foredlingsanlegg på land viktige for lokalt arbeidsliv, og spiller en viktig rolle for identitet og stedstilknytning i flere lokalsamfunn langs norskekysten. I Nord-Norge er torskefisket spesielt viktig. I de siste årene har imidlertid høyere sjøtemperaturer flyttet fisket nordover, som tvinger fiskerne lenger mot nord, og lenger til havs.

Fiske- og oppdrettsnæringen er høyteknologiske og kunnskapbaserte næringer

Norskekysten er brodert med oppdrettsanlegg, som bidrar til lokal sysselsetting og levende kystsamfunn. Fiske- og oppdrettsnæringen er høyteknologiske og kunnskapbaserte næringer, hvor aktørene benytter seg av forskning og praktisk kunnskap i sitt daglige virke.

Blant konsekvensene av klimaendringer som kan påvirke oppdrettsnæringen er varmere hav, flere ekstremværhendelser eller nye sykdommer. Oppdrettsnæringen kan også spille en rolle i å kutte klimagassutslipp, ved for eksempel oppdrett av alger til bruk i bioenergi eller som fór.

 

Landbruk

I Lærdal plantes frukt og bær under kneisende fjell. Et stabilt klima gjør at bygda regnes som blant de beste på Vestlandet for dyrking av frukt og rotvekster. 

Landbrukssektoren viktig for flere kommuner både som verdiskaper og sysselsetter, til tross for at ansatte i sektoren fortsetter å synke. I tillegg bidrar landbrukssektoren med store verdier gjennom forvaltning av store arealressurser, pleie av kulturlandskap og bidrar til å bevare en spredt befolkning i levende bygder.

Norsk landbruk står for omtrent ni prosent av landets totale klimagassutslipp

Norsk landbruk står for omtrent ni prosent av landets totale klimagassutslipp, og det er et mål fra myndighetene om at disse utslippene skal ned. Med klimaendringene er kan det potensielt følge noen fordeler, i form av lengre vekstsesong, muligheter for å dyrke nye sorter, samt flere avlinger i året. Samtidig vil nye nedbørsmønstre, eller plutselige frostperioder tidlig på våren begrense mulighetene. Dagslys er uansett en forutsetning for å kunne ha utbytte av en lengre vekstsesong, noe som vil gjøre det vanskelig å utnytte lengre og varmere høstsesong lengst nord i landet.

 

Reindrift

Reindrifta en langsiktig sysselsetter og verdiskaper, som bidrar til å ivareta samisk språk og kultur. Foto: TimoOk/flickr

Reindrift i den svensk-finske grenseregionen rundt elvedalen Muoni er viktig for den samiske befolkningen, men er også en viktig livsstil for befolkningen for øvrig på den finske landsbygda. På den finske siden av grensen har en fjerdedel av de opprinnelige reindriftsområdene forsvunnet til annen bruk.

Reindrifta en langsiktig sysselsetter og verdiskaper

De andre næringene som konkurrerer om plassen er blant annet gruvedrift, skogbruk, bil-testing og turisme. En stor del av reindriftsområdet er imidlertid innenfor nasjonalparken Ylläs-Pallas.