CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Telefon: +47 22 00 47 12 /

E-post: kristina.alnes@cicero.oslo.no

Prosjekter

  • Greening investments in the face of climate risk To what degree can the emerging green bond market catalyse investment for low-carbon and climate-resilient solutions?
  • Vurdering av grønne obligasjoner CICEROs vurdering av grønne obligasjoner er uavhengig og forskningsbasert. Formålet er å gjennomgå om investeringene som skal finansieres ved grønne obligasjoner støtter opp om en utslippsfri og klimatilpasset utvikling.
  • Oppdatering av kunnskap om konsekvenser av klimaendringer i Norge CICERO og Vestlandsforskning har fått i oppdrag fra Miljødirektoratet å skrive en rapport som sammenfatter ny kunnskap om konsekvenser av klimaendringer for Norge frem til 2100.
  • Sustainable Edge: vurdering av klimarisiko i selskaper Finanssektoren etterspør bedre informasjon om klimarisiko i selskapene de investerer i. I prosjektet ‘Sustainable Edge’ utvikler vi et praktisk verktøy for investorer og utlånere. Målet er at de bedre kan forstå klimarisiko og i hvilken grad selskapene de investerer i bidrar i overgangen til lavutslippssamfunnet.