CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Telefon: +47 22 00 47 21 /

E-post: helene.amundsen@cicero.oslo.no

Amundsen er samfunnsgeograf ved CICERO Senter for klimaforskning, med kjernekompetanse innen hvordan stedstilknytning, kulturelle verdier og identitet påvirker valg av klimatilpasningsstrategier i lokalsamfunn. 

Prosjekter

  • ECONOR III – The Economy of the North 2015 (finished) The Arctic is vulnerable to natural and global economic changes. Global warming creates opportunities for new economic activities in resource extraction and shipping, while at the same time threatening traditional livelihoods.
  • Primary Industries and Transformational Change De siste rapportene fra FNs klimapanel viser tydelig at den framtidige risikoen forbundet med klimaendringer vil kreve en samfunnsomstilling. Omstillingen må skje i tillegg til klimatilpasning og utslippsreduksjoner. 
  • Omstilling til et lavutslippssamfunn Hensikten med prosjektet «Hva betyr omstilling til et lavutslippssamfunn for kommunesektoren?» er å utarbeide et grunnlag for kommunesektorens arbeid med omstilling til et lavutslippssamfunn. Prosjektet er en del av kommunesektorens oppfølging av klimaforliket som legger til grunn at Norge skal omstilles til et lavutslippssamfunn. Dette innebærer at utslippene i 2050 er redusert med 80-90 prosent i forhold til dagens nivå.
  • Bymiljøavtaler som redskap for bærekraftig bo- areal- og transportutvikling I dette prosjektet ser vi på hvilket potensial helhetlige bymiljøavtaler har for å oppnå en bærekraftig bo-, areal- og transportutvikling
  • TRANSFORM – hvordan kan kommunene omstille seg til lavutslippssamfunnet Stortinget vedtok i juni 2016 at Norge skal bli karbonnøytralt innen 2030, og økte dermed ambisjonsnivået betraktelig for norsk klimapolitikk. Dette var en direkte respons på 1.5°C målet som ble vedtatt i Parisavtalen fra desember 2015. Dette meget ambisiøse norske målet innebærer endringer i hvordan samfunnet er organisert og fungerer.
  • TWEX TWEX-Fremtiden i Norge baserer seg på en “historien om framtiden” metode. Denne metoden vil kunne vise at et scenario tilpasset en bestemt region og bestemte aktører i kombinasjon med en rekke klima- og værmodeller vil kunne gi et mer realistisk bilde av hvordan været vil se ut i fremtiden i akkurat dette området. Med bedre analyser om ekstemvær kan man forebygge og planlegge beredskapen på en bedre måte enn i dag.
  • UPSCALE - Oppskalering av bærekraftig deling ved hjelp av offentlige biblioteker Dette prosjektet tar for seg hvordan offentlige biblioteker kan brukes som knutepunkt for en oppskalering av delingsløsninger som bidrar til overgangen til et lavutslippssamfunn.
  • Include - Forskningssenter for sosialt inkluderende energiomstilling Forskningssenteret Include skal frembringe kunnskap om hvordan vi kan realisere et sosialt rettferdig lavutslippssamfunn gjennom inkluderende prosesser og nære samarbeid mellom forskning og offentlig, privat og frivillig sektor.

Publikasjoner og formidling ved CICERO

Gå til: Tidsskriftspublikasjon Rapport/avhandling Del av bok/rapport

Tidsskriftspublikasjon

2020

2018

2015

2012

2010

Rapport/avhandling

2019

2018

2014

2008

2007

Del av bok/rapport

2021

2018

2013

2010