CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
ACT-prosjektet

Om prosjektet

ACT skal utvikle en årlig undersøkelse som kartlegger nordmenns respons på tiltak for å redusere klimagassutslipp, både holdninger og handlinger. Prosjektet skal bygge på norsk og internasjonal forskning og dataene vi bli offentlig tilgjengelige.

Tags

Omstillingen til et lavutslippssamfunn avhenger ikke bare av god politikkutforming, men også av endringer i adferd blant norske husholdninger. Vi skal gi anbefalinger om hvordan man utvikler virkemidler som folk kan slutte opp om, er politisk gjennomførbare og bidrar til betydelige utslippskutt.

Prosjektet består av tre deler:

  • En årlig undersøkelse av nordmenns støtte til klimatiltak, og i hvilken utstrekning denne støtten styres av deres ideer, verdier og normer.
  • Vi vil teste forskjellige måter å presentere klimainformasjon til husholdninger og enkeltpersoner, og effekten det har på CO2-utslipp. Konkret vil vi se på karbonfotavtrykket og grønne skatter.
  • Vi skal teste og evaluere pågående klimatiltak i transportsektoren og i andre norske byer.

ACT skal formidle oppdaterte forskningsfunn til beslutningstakere som jobber med det grønne skiftet i politikken, næringslivet og sivilsamfunnet. Disse aktørene skal også involveres i utformingen av undersøkelsen og forskningstemaer.

Prosjektet er støttet av Forskningsrådet og ledes av professor Arild Vatn ved CICERO. Arbeidet involverer et internasjonalt team av eksperter på miljøsosiologi og klimapolitikk.