CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Nyttårsønsker for 2019

Lukk øynene. Pust inn. Ønsk deg noe. Pust ut. Vi har spurt ansatte ved CICERO om hva de ønsker at skal skje i 2019.

CICERO er et tverrfaglig forskningsinstitutt som omfatter forskning på klimautfordringer innenfor blant annet sosiologi, internasjonal politikk, økonomi, klimafinans og naturvitenskap. Kombinasjonen av spisskompetanse bidrar til at CICERO er Norges ledende institutt for tverrfaglig klimaforskning.

Hva er trendene for 2019? Hva ønsker våre forskere og rådgivere at skal skje innenfor deres fagfelt i året som kommer?

På tross av Paris-avtalen i 2015 har klimagassutslippene i verden aldri vært så høye som i 2018. Direktør for CICERO, Kristin Halvorsen, sitt nyttårsønske er at verden aldri skal måtte oppleve et høyere utslippsår enn det vi har sett i 2018.

Be excited about the challenge of change

Nathalie Schaller, Senior Researcher

I wish 2019 to be a year for decision-makers and individual people to take action towards reducing CO2 emissions, find creative solutions to be more environment-friendly and to be excited about these challenges, because there is no way around it.

Interessegrupper og næringsliv må legge press på politikerne

Solveig Aamodt, Statsviter. Forsker på klimapolitikk

For 2019 ønsker jeg at flere skal forstå at klimapolitikk ikke bare hører hjemme i miljøverndepartementet. For at vi skal lykkes med klimatilpasning må omstilling være med i alle departement og på tvers av næringsliv, sivilsamfunn og politikk.