CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Metan

Metan er en klimagass i likhet med CO₂, men den oppfører seg annerledes. Den har kraftig oppvarmende effekt, men effekten avtar allerede etter cirka 10 år. Forenklet kan man si at metanutslippet er en vedkubbe i peisen, mens CO2 er en panelovn som blir stående på året rundt. Her har vi samlet en del saker om klimagassen metan.

Nettsaker

Globale kutt i metan kan gi bedre luft

Luftforurensning er et resultat av både lokale og globale faktorer.  Derfor kan globale kutt i metanutslipp være gode nyheter for folk som bor på steder med dårlig luftkvalitet. 

Hva skjedde på klimatoppmøtet i Glasgow?

Etter forhandlinger på overtid ble landene enige om en felles slutterklæring lørdag kveld. Noen viktige brikker under Parisavtalen kom på plass, som regler for handel med klimakvoter og regelmessige møter for diskusjon og opptrapping av klimafinansiering fra rike til fattige land. Likevel tar de fattigste landene og sivilsamfunnsaktørene med seg mer frustrasjon enn håp hjem fra Glasgow.

Klimagassenes rolle i dag - og fremover

For å få verdens utslipp raskt ned, trengs tiltak på sektornivå. Ny forskning viser utviklingen per sektor og region gjennom de siste årene – og scenarier for fremtiden.

Utslippskutt haster, men effekten på temperatur vil drøye

Å nå klimamålene krever raske og kraftige utslippskutt. Men fordi jordens klima reagerer tregt og har mye naturlig variasjon, vil det likevel ta flere tiår før vi kan måle effekten på utviklingen av global temperatur, viser en ny studie.

Ei ku fra eller til*

Betyr det noe for klimaet hvor mange kyr norske bønder har i fjøset?

Tre forskere om året som gikk

Hvert år publiseres utallige rapporter og forskningsartikler. Vi spurte tre CICERO-forskere om å trekke frem det de synes var viktigst i 2019. 

Topp 10 mest leste sakene i 2019

Disse sakene, gamle som nye, fikk flest klikk i året som gikk: 

Behov for økt forståelse om metan

Ny forskning viser at mengden metangass i atmosfæren øker raskere enn forventet. Det mest alarmerende er at forskerne ikke vet hva økningen skyldes. Vi må derfor kutte raskt i de utslippene vi kjenner til.

Når vitenskap blir politikk

Hva skjer når tall som brukes vitenskapelig som anslag eller forslag, blir til harde, udiskutable fakta når de oversettes til den politiske prosessen?

Mysteriet metan

Metaninnholdet i atmosfæren stiger, og forskerne er ikke helt sikre på hvorfor. Økningen kan stå i veien for målene verden ble enige om under klimaforhandlingene i Paris.

Trump vil stanse metan-reguleringer

Det totale karbonfotavtrykket til gassindustrien i USA er omstridt grunnet metanutslipp i forbindelse med produksjonen. Obama innførte reguleringer som Trump-administrasjonen nå tilbakefører.

Methane: a climate blind spot?

Methane is one of the greenhouse gases that contribute most to global warming. Now, recent research show that its levels are increasing, and the researchers don’t know why.

Mer metan, mer oppvarming

Den dominerende klimagassen fra landbruket er utslipp av metan fra drøvtyggerne sau og storfe. Færre dyr vil bety lavere utslipp, effektiv nedbremsing av global oppvarming, samt gjøre oss mindre avhengige av negative utslipp i framtiden.

Ethane and propane emissions have been underestimated

Previous studies have underestimated global ethane and propane emissions by more than 50 percent, a new study in Nature Geoscience led by CICERO researchers shows. A better understanding of these emissions could also improve our understanding of methane emissions, still largely enigmatic to atmospheric sciences.

Ikkje alt gras er grønt

Er biff-appetitten vår ein del av klimaproblemet? Kan det vere løysinga? Ein ny studie kastar nytt lys over den eldgamle diskusjonen om beite og bærekraft.

Klimaet krever rask utfasing av fossil energi, også gass

KOMMENTAR: Tore Killingland skriver i Klima 1.12.2016 om klimavirkninger av naturgass i artikkelen «Overraskende om kull og metan». Vi deler ikke hans syn på naturgassens store rolle i energiforsyningen i framtiden.

Metanutslippene øker raskere enn på 20 år

Metankonsentrasjonene i atmosfæren økter raskere enn noen gang i løpet av de siste 20 årene. Økningen kommer i hovedsak fra økt matproduksjon ifølge Global Methane Budget som ble lansert i begynnelsen av desember.

Overraskende om kull og metan

KOMMENTAR: National Oceanic and Atmospheric Administration i USA har nylig dokumentert de ulike kildene til metanen i atmosfæren gjennom isotopmålinger over hele kloden. De har et materiale som er 100 ganger større enn tidligere arbeider.

Men kua mi får du ikke

Klimascenarioer for 2050 viser at klimagassutslippene skal ned i sektorer. Men jordbrukssektoren ser ut til å stå stille. Er det mulig å kutte i denne sektoren, uten å kutte i produksjonen? Ja, mener forskere. Løsningen ligger i vomma til Dagros.

Naturgass – bedre enn kull?

Store mengder metan lekker ut ved produksjon og bruk av naturgass. Slike metanutslipp kan gjøre bruk av gass like klimaskadelig som kull.

Les flere saker

Rapporter og notater

Vurdering av ulike vektfaktorer

Klimaeffekter av ulike utslipp

Kunnskapsstatus på metan

CICERO Senter for klimaforskning har på oppdrag fra Miljødirektoratet skrevet en rapport om kunnskapsstatus på metan.

Near- and long-term global warming of current emissions

Human activities influence the climate in a range of ways. While emissions of CO2 from burning of fossil fuels is the dominant factor behind the present rapid global warming, many other gases and particles also contribute.

Klimaeffekt av norske utslipp av kortlevde klimadrivere

Rapport skrevet av CICERO på oppdrag fra Miljødirektoratet

How to compare different short-lived climate forcers – a review of emission metrics

A CICERO report to Klif, July 2012

Diverse figurer