CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Metan

Ressursside om klimagassen metan.

Nettsaker

Ei ku fra eller til*

Betyr det noe for klimaet hvor mange kyr norske bønder har i fjøset?

Når vitenskap blir politikk

Hva skjer når tall som brukes vitenskapelig som anslag eller forslag, blir til harde, udiskutable fakta når de oversettes til den politiske prosessen?

Mysteriet metan

Metaninnholdet i atmosfæren stiger, og forskerne er ikke helt sikre på hvorfor. Økningen kan stå i veien for målene verden ble enige om under klimaforhandlingene i Paris.

Mer metan, mer oppvarming

Den dominerende klimagassen fra landbruket er utslipp av metan fra drøvtyggerne sau og storfe. Færre dyr vil bety lavere utslipp, effektiv nedbremsing av global oppvarming, samt gjøre oss mindre avhengige av negative utslipp i framtiden.

Metanutslippene øker raskere enn på 20 år

Metankonsentrasjonene i atmosfæren økter raskere enn noen gang i løpet av de siste 20 årene. Økningen kommer i hovedsak fra økt matproduksjon ifølge Global Methane Budget som ble lansert i begynnelsen av desember.

Les flere saker

Rapporter og notater

Vurdering av ulike vektfaktorer

Klimaeffekter av ulike utslipp

Kunnskapsstatus på metan

CICERO Senter for klimaforskning har på oppdrag fra Miljødirektoratet skrevet en rapport om kunnskapsstatus på metan.

Near- and long-term global warming of current emissions

Human activities influence the climate in a range of ways. While emissions of CO2 from burning of fossil fuels is the dominant factor behind the present rapid global warming, many other gases and particles also contribute.

Klimaeffekt av norske utslipp av kortlevde klimadrivere

Rapport skrevet av CICERO på oppdrag fra Miljødirektoratet

How to compare different short-lived climate forcers – a review of emission metrics

A CICERO report to Klif, July 2012

Diverse figurer