CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
Lokale løsninger

Mat og skog

Hvordan påvirker klimaendringene global matproduksjon og hvordan påvirker matproduksjon klimaet?

For å forstå forholdet mellom klimaendringer, matproduksjon, matsikkerhet, arealendringer og bevaring av skog, må man forstå hvordan alt henger sammen. Det krever en forståelse av de naturvitenskapelige driverne bak klimaendringer, men også av de sosiale, økonomiske og politiske prosessene som påvirker mennesker globalt og lokalt.

Hos CICERO jobber økonomer, atmosfærekjemikere, meteorologer, biologer, geografer og samfunnsvitere sammen for å skaffe kunnskap om hvordan vi påvirker naturen, og om hvordan den påvirker oss - lokalt og globalt. CICEROs prosjekter innenfor temaet Mat og Skog foregår i Europa, Sør Amerika, Asia og Afrika.

Regnskog og klimapolitikk

Norge bruker store summer på å bevare regnskog. Men hvor store utslippskutt kan vi regne med som følge av slike tiltak, og hvordan stiller regnskogsbevaring sammenlignet med andre tiltak? I India har CICERO et prosjekt som skal anslå den samfunnsøkonomiske nytten av å øke opptak av karbon gjennom skogplanting eller redusere utslipp fra degradering av skog. Prosjektet skal anslå virkningene på utslippene av alternative initiativ, og finne årsaker til at virkningene vil variere med område og bruksmåte.

Matsikkerhet og global handel

I den globaliserte matvarehandelen er matsikkerhet oftere relatert til prissvingninger og tilgang til markedet, mer enn mangel på mat. Samtidig er verden vevd sammen i et felles marked, hvor endringer i arealbruk ett sted har konsekvenser for mennesker andre steder på kloden. For eksempel er norsk kjøttproduksjon avhengig av leveranser av fór basert på soyabønner fra Brasil. Dette forbruket bidrar til å omgjøre regnskog til jordbruksareal i Brasil, samtidig som Norge bidrar med penger for å bevare den samme regnskogen. CICERO forsker på sammenhengene mellom global handel, arealendringer og klimagassutslipp.

Matproduksjon og klimatilpasning

Selv i en globalisert verden foregår matproduksjonen i stor grad lokalt, hos småbøndene. Små endringer i for eksempel nedbørforhold kan få store konsekvenser for den enkelte bonde i form av sviktende avlinger og sviktende inntekt. Vi har prosjekter i Norge, Nepal, Kina og Tanzania hvor vi ser på hvordan klimaendringer påvirker primærnæringene og hvilke tilpasningsstrategier som finnes.