CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
Konsekvenser

Om oss

Vi er en tverrfaglig gruppe med høy kompetanse på klima, luftforurensning og økonomisk modellering. Vi gjennomfører omfattende kvantitative konsekvens- og risikoanalyser, inkludert sårbarhet, eksponering og farekomponenter.

Vi ser på sammenhengen mellom fysiske klimaendringer, og da særlig ekstreme hendelser, og økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser og de tilhørende usikkerheter. Vi modellerer og analyserer risiko på en holistisk måte.

Vår forskning fokuserer på ulike sektorer som landbruk, energi, transport og grønne investeringer. En av våre prioriteringer er å studere samspillet mellom helseeffekter, luftforurensning og klimaendringer. Å studere og kommunisere koblingene mellom klimatiske, økonomiske og sosiale risikoer er vårt bidrag til FNs bærekraftsmål.

Kunnskapen vi produserer er nyttig for beslutningstakere i privat og offentlig sektor, og vi er lidenskapelig opptatt av at vitenskapelig og teknisk kunnskap når ut til beslutningstakere slik at de lettere kan ta riktige avgjørelser.

Vi har etter hvert mye kunnskap om hvordan fremtidige klimaendringer vil påvirke den fysiske naturen og infrastruktur, men vi har fortsatt lite kunnskap om de sosiale og økonomiske konsekvensene av klimaprognoser. Sosiale og økonomiske konsekvenser av fysiske virkninger bestemmes av spesifikke aktører og deres handlingsrom. Dette er et sentralt tema i vår forskning.