CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Vi studerer hvordan internasjonal politikk og nasjonal politikk påvirker hverandre, og effekten av klimapolitiske virkemidler. Fokusområder er internasjonale klimaforhandlinger og klimapolitikken i Norge, Kina, USA og EU.

Recent news

DN Debatt. ”Stora utmaningar för ny svensk regering i IPCC:s klimatrapport”

IPCC:s nya klimatrapport bör vara ett givet underlag för de nu pågående regeringsförhandlingarna. Den samhällsomställning som krävs för att följa vägen mot en temperaturhöjning som understiger 2 grader är ­betydligt mer utmanande än att hantera invandring, försvarsbudget och kommande lågkonjunktur, skriver forskaren Göran Sundqvist.

Klimarapport om 1,5°C i sluttspurten

På et møte i Korea skal FNs klimapanels rapport om 1,5°C behandles av myndighetsrepresentanter fra nesten alle verdens land før den legges frem 8. oktober. Hvilke deler av rapporten kan myndighetene påvirke?

Tilbakerulling av klimapolitikk i USA

Det er mye støy og debatt rundt pågående skandaler i det hvite hus, men mindre fokus på den politiske kursendringen som skjer under Trump-administrasjonens ledelse. På klima- og miljøfeltet skjer det mye: mer enn 70 tiltak forsøkes nå å fjernes.

Kina: En økologisk sivilisasjon på trappene?

Kina er det største utslippslandet av karbon og sto i 2016 for 28 % av verdens utslipp, en førsteplass landet kommer til å beholde i overskuelig framtid. Men det er også positive tegn, blant annet i konseptet ‘økologisk sivilisasjon’. 

Kampen om vindmøllene

ARENDAL: Vindkraft er ei av de openberre løysingane for framtidas karbonfrie energisystem. Vindmøller er grøne! Kvifor er då vindkrafta upopulær blant ein fjerdedel av oss? Og kvifor i all verda skal Noreg ha vindkraft i sitt kraftsystem – som allereie er 99 prosent fornybart?

Les flere saker

prosjekter