CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
CICERO Kommune

Hvordan vi jobber med kommuner

Lokale myndigheter har en nøkkelrolle når vi skal begrense utslipp og håndtere dagens og morgendagens vær og klima.

Selv om klimaendringene er globale så er effektene lokale. Dette betyr at lokalsamfunn står overfor endringer som kan begrenses gjennom en global avtale, men som uansett må møtes lokalt.

Hvilken tilnærming har CICERO til lokale klimaløsninger?

Hva som er de beste løsningene innenfor klimatilpasning og utslippskutt, avhenger av lokale forhold. Lokale forhold påvirker hvordan lokale beslutningstakere benytter seg av klimakunnskap, noe som igjen påvirker hvordan planer legges og gjennomføres. Samtidig påvirkes lokale forhold eksterne faktorer som global og nasjonal økonomi, samt politiske forhold.

Helhetlige løsninger må utvikles med utgangspunkt i realitetene lokalt, med de mulighetene og begrensningene dette innebærer. Da må mange fagretninger jobbe frem løsninger i fellesskap.

CICERO har bred kunnskap om lokalpolitiske prosesser, konsekvenser for lokalsamfunn og de naturvitenskapelige prosessene bak klimaendringene.

Vår tverrfaglige tilnærming gjør at vi kan bidra med relevant kunnskap til løsninger som faktisk sørger for at utslipp kuttes og tilpasning skjer.

Prosessanalyse – hvorfor ting går som de gjør

 • Politisk gjennomførbarhet
 • Styringsutfordringer på tvers av sektorer
 • Flernivåstyring, rolleavklaring og incentivstrukturer
 • Institusjonell kapasitet til å planlegge og implementere utslippskutt og tilpasning lokalt
 • Vitenskapssosiologi – hvordan brukes vitenskapelig kunnskap, hvorfor har noe større gjennomslagskraft enn andre?

 

Lokalsamfunn og befolkning

 • Konsekvenser av klimaendringer og endringer i markedet for lokalbefolkning
 • Fleksibilitet i eksisterende systemer
 • Verdier og holdninger knyttet til klimaendringer
 • Adferdsøkonomisk tilnærming – Hvordan responderer forskjellige aktører på forskjellige virkemidler?
 • Dagsorden og tilgang på beslutningsprosesser
 • Hvordan kommunisere klimautfordringer og løsninger til befolkningen

Utslipp og konsekvenser

 • Globale og regionale klimasimuleringer (CESM, WRF)
 • Chemical Transport Model (OsloCTM)
 • Utslippsmetrics
 • Klimadrivere
 • Endringer og virkninger av kortlevende klimagasser
 • Model output analyseteknikker
 • Fremtidsscenarier
 • Ekstremverdianalyse