CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
Globale utslipp

Hva vi gjør

Vi jobber med å forstå hva som driver dagens og framtidens klimagassutslipp, både på kort, mellomlang og lang sikt.

Arbeidet med historiske utslipp er tett integrert i prosjektet Global Carbon Budget og Global Methane Budget. Her studerer vi trender i utslipp og undersøker hva som får disse trendene til å endre seg. Vi legger stor vekt på å presentere funnene til et bredt publikum og på en forståelig måte.

Andre aktiviteter inkluderer forholdet mellom temperatur og kumulative utslipp, det såkalte karbonbudsjettet, samt kortlevde klimadriveres effekt på klimaet og deres rolle i hvordan begrense klimaendringene.

Flere av forskerne tilknyttet dette feltet er involvert i den kommende IPCCs sjette klimarapport, deriblant Jan Fuglestvedt (arbeidsgruppe 1) og Glen Peters (arbeidsgruppe 3).