CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Telefon: +47 22 00 47 83 /

E-post: merethe.leiren@cicero.oslo.no

Political scientist focusing on transport and energy policies

I am particularly interested in dilemmas related to the balance between economic efficiency, social policy and climate policy in multi-level governance systems. In such systems, regulations at one political level creates new challenges at other political levels. Questions include the ability of politicians and public authorities to govern, given increasing complexity, pressures from different interests and an increasing reliance on judicial approaches. 

 

Prosjekter

  • Analyse af de nordiske landes klimalovgivning og klimatiltag Prosjektet sammenligner klimapolitikken i de nordiske landene, med vekt på forskjeller og likheter i landenes overordnede lovgivning, mål og virkemidler. Prosjektet skal bidra til å legge et grunnlag for diskusjon om økt nordisk samarbeid i klimapolitikken.
  • Den internasjonale konteksten for overgangen til et lavutslippssamfunn I det nye klimaregimet under Parisavtalen er det mer fokus på nasjonale utslippskutt mens sentrale prinsipper om global kostnadseffektivitet blir mindre viktige. Det nye, internasjonale klimaregimet markerer dermed et skifte til en mer nasjonalt orientert og sektorspesifikk tilnærming til klimapolitikk. Dette skiftet vil få konsekvenser for norsk klimapolitikk i årene framover.
  • ENABLE I prosjektet ENABLE (Enabling the green transition in Norway) ser vi på hvordan nye teknologier innenfor energi- og transportsektoren kan bidra til den grønne omstillingen i Norge, og samtidig få tilstrekkelig støtte i befolkningen.
  • COME RES - CICERO skal forske på utviklingen av lokale energisamfunn i Norge Som en del av et nytt EU-prosjekt skal CICERO forske på utviklingen av lokale energisamfunn i Norge og Europa. EU har pekt på lokale energisamfunn som viktige for å fremme utvikling av fornybar energi.

Publikasjoner og formidling ved CICERO

Gå til: Tidsskriftspublikasjon Rapport/avhandling Bok Del av bok/rapport Konferansebidrag og faglig presentasjon

Tidsskriftspublikasjon

2022

  • S. Krupnik, A. Wagner, O. Koretskaya, T.J. Rudek, R. Wade, M. Mišík, S. Akerboom, C. Foulds, Stegen Smith Stegen, C. Adem, S. Batel, F. Rabitz, C. Certomà, J. Chodkowska-Miszczuk, M. Denac, D. Dokupilová, Merethe Dotterud Leiren, M. Frolova Ignatieva, D. Gabaldón-Estevan, A. Horta, P. Karnøe, J. Lilliestam, D. Loorbach, S. Mühlemeier, S. Nemoz, M. Nilsson, J. Osička, L. Papamikrouli, L. Pellizioni, Siddharth Sareen, M. Sarrica, G. Seyfang, B. Sovacool, A. Telešienė, V. Zapletalová, Wirth von Wirth, 2022 Beyond technology: A research agenda for social sciences and humanities research on renewable energy in Europe Energy Research & Social Science, EN

2020

2019

2018

2016

2015

2012

Rapport/avhandling

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2010

Bok

2021

Del av bok/rapport

2022

2021

2019

Konferansebidrag og faglig presentasjon

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Utvalgte nettsaker