CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Telefon: +47 22 00 47 56 /

E-post: camilla.stjern@cicero.oslo.no

Forsker på effekten av atmosfæriske partikler på klima, med spesiell fokus på hvordan endringer i utslipp påvirker nedbøren. 

Studerer også vekselvirkninger mellom aerosoler og skyer, endringer i ekstremnedbør og har tidligere deltatt i prosjekter relatert til geoengineering og kosmisk stråling. Skrev hovedfagsoppgave med tema "global dimming" som gjestestudent ved Københavns Universitet, og fullførte doktorgrad (PhD) i 2015 ved Institutt for Geofag, Universitetet i Oslo, med tittel "On the effect of aerosol emission changes on precipitation and clouds".

Forsker på effekten av atmosfæriske partikler på klima, med spesiell fokus på hvordan endringer i utslipp påvirker nedbøren. Studerer også vekselvirkninger mellom aerosoler og skyer, endringer i ekstremnedbør og har tidligere deltatt i prosjekter relatert til geoengineering og kosmisk stråling. Skrev hovedfagsoppgave med tema "global dimming" som gjestestudent ved Københavns Universitet, og fullførte doktorgrad (PhD) i 2015 ved Institutt for Geofag, Universitetet i Oslo, med tittel "On the effect of aerosol emission changes on precipitation and clouds".

Prosjekter

Publikasjoner og formidling ved CICERO

Gå til: Tidsskriftspublikasjon

Tidsskriftspublikasjon

2020

2019

2018

  • Bjørn Hallvard Samset, Camilla Weum Stjern, Elisabeth Andrews, Ralph A. Kahn, Gunnar Myhre, M Schulz, Gregory L. Schuster, 2018 Aerosol Absorption: Progress Towards Global and Regional Constraints Current Climate Change Reports, EN
  • Gunnar Myhre, Ryan J. Kramer, Christopher J. Smith, Øivind Hodnebrog, Piers M. Forster, Brian J. Soden, Bjørn Hallvard Samset, Camilla Weum Stjern, Timothy Andrews, Oliviér Boucher, Gregory S. Faluvegi, Dagmar Fläschner, Matthew Kasoar, Alf Kirkevåg, Jean-François Lamarque, Dirk Jan Leo Oliviè, Thomas Richardson, Drew T. Shindell, Philip Stier, Toshihiko Takemura, Apostolos Voulgarakis, Duncan Watson-Parris, 2018 Quantifying the importance of rapid adjustments for global precipitation changes Geophysical Research Letters, EN
  • Tao Tang, Drew Shindell, Bjørn Hallvard Samset, Olivier Boucher, Piers M. Forster, Øivind Hodnebrog, Gunnar Myhre, Jana Sillmann, Apostolos Voulgarakis, Timothy Andrews, Gregory S. Faluvegi, Dagmar Fläschner, Trond Iversen, Matthew Kasoar, Viatcheslav Kharin, Alf Kirkevåg, Jean-Francois Lamarque, Dirk Jan Leo Oliviè, Thomas Richardson, Camilla Weum Stjern, Toshihiko Takemura, 2018 Dynamical response of Mediterranean precipitation to greenhouse gases and aerosols Atmospheric Chemistry and Physics, Copernicus GmbH, EN
  • Gunnar Myhre, Bjørn Hallvard Samset, Øivind Hodnebrog, Timothy Andrews, Olivier Boucher, Gregory S. Faluvegi, Dagmar Fläschner, Piers M. Forster, Matthew Kasoar, Viatcheslav V. Kharin, Alf Kirkevåg, Jean-François Lamarque, Dirk Jan Leo Oliviè, Thomas Benjamin Richardson, Dilshad Shawki, Drew Shindell, Keith P. Shine, Camilla Weum Stjern, Toshihiko Takemura, Apostolos Voulgarakis, 2018 Sensible heat has significantly affected the global hydrological cycle over the historical period Nature Communications, Nature Portfolio, EN
  • Camilla Weum Stjern, Helene Østlie Muri, Lars Ahlm, Olivier Boucher, Jason N.S. Cole, Duoying Ji, Andy Jones, Jim M. Haywood, Ben Kravitz, Andrew Lenton, John C. Moore, Ulrike Niemeier, Steven J. Phipps, Hauke Schmidt, Shingo Watanabe, Jon Egill Kristjansson, 2018 Response to marine cloud brightening in a multi-model ensemble Atmospheric Chemistry and Physics, Copernicus GmbH, EN

2017

2016

  • Camilla Weum Stjern, Helene Østlie Muri, Lars Ahlm, Olivier Boucher, Jason N.S. Cole, Duoying Ji, Andy Jones, Jim M. Haywood, Ben Kravitz, Andrew Lenton, John C. Moore, Ulrike Niemeier, Steven J. Phipps, Hauke Schmidt, Shingo Watanabe, Jon Egill Kristjansson, Response to marine cloud brightening in a multi-model ensemble Atmospheric Chemistry and Physics, Copernicus, EN