CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Telefon: +47 22 00 47 93 /

E-post: steffen.kallbekken@cicero.oslo.no

Forskningsleder for klimaøkonomigruppen  

Jeg ble ansatt på CICERO i 2002 for å utvikle vår første generelle likevektsmodell. To år senere begynte jeg på en doktorgrad om effektiviteten og populariteten til miljøavgifter. Etter jeg forsvarte doktorgraden i 2008 har jeg ledet flere prosjekter om miljøavgifter, transportpolitikk, atferdstiltak ("nudging") og internasjonal klimapolitikk. I 2012 og 2013 var jeg forskningsleder for klimapolitikkenheten, og i 2014-2017 for klimaøkonomienheten. Fra 2014 til 2019 ledet jeg vår FME CICEP Senter for internasjonal klima- og energipolitikk, og mye av min forskning og formidling har vært konsentrert om Parisavtalen. 

Min viktigste forskningsinteresse for tiden er virkemidler i klimapolitikken, og jeg leder to prosjekter finanisert av Forskningsrådet, et om klima og luftfart og et om den grønne omstillingen i Norge.

Jeg bruker ofte labeksperimenter, felteksperimenter og spørreundersøkelser i min forskning.

Styremedlem Utviklingsfondet 2014 - 2018

Styremedlem GreeNudge 2011 - 2017

Prosjekter

Publikasjoner og formidling ved CICERO

Gå til: Tidsskriftspublikasjon Rapport/avhandling

Tidsskriftspublikasjon

2019

2018

2017

2016

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2006

Rapport/avhandling

2019

2018

2017

  • Steffen Kallbekken, Bård Lahn, Asbjørn Torvanger, 2017 Klimavalg 2017 NO

2015

2014

2013

2011

2001

Utvalgte nettsaker