CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Telefon: +47 22 00 47 93 /

E-post: steffen.kallbekken@cicero.oslo.no

Forskningsleder for CICEP-gruppen og leder for CICEP Senter for internasjonal klima- og energipolitikk

 

Jeg ble ansatt på CICERO i 2002 for å utvikle vår første generelle likevektsmodell. To år senere begynte jeg på en doktorgrad om effektiviteten og populariteten til miljøavgifter. Etter jeg forsvarte doktorgraden i 2008 har jeg ledet flere prosjekter om miljøavgifter, transportpolitikk, atferdstiltak ("nudging") og internasjonal klimapolitikk. I 2012 og 2013 var jeg forskningsleder for klimapolitikkenheten, og i 2014-2017 for klimaøkonomienheten. Siden 2014 har jeg ledet vår FME CICEP Senter for internasjonal klima- og energipolitikk, og mye av min forskning og formidling har vært konsentrert om Parisavtalen. 

Mine viktigste forskningsinteresser for tiden følger to hovedspor: Internasjonal klimapolitikk - spesielt rollen til kortlevde klimadrivere som sot og metan, og effektiviteten og populariteten til virkemidler i klimapolitikken.

Styremedlem Utviklingsfondet 2014 - 

Styremedlem GreeNudge 2011 - (med avbrudd)

Prosjekter

Publikasjoner og formidling ved CICERO

Gå til: Tidsskriftspublikasjon Rapport/avhandling

Tidsskriftspublikasjon

2019

2018

2017

2016

2014

2013

2012

2011

2010

2009

  • Steffen Kallbekken, Nathan Appleton Rive, Jan S. Fuglestvedt, 2009 Curbing emissions: cap and rate Nature Reports: Climate Change, Nature Publishing Group, EN

2006

Rapport/avhandling

2019

2018

2017

  • Steffen Kallbekken, Bård Lahn, Asbjørn Torvanger, 2017 Klimavalg 2017 NO

2015

2014

2013

2011

2001

Utvalgte nettsaker