CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Telefon: +47 22 00 47 79 /

E-post: solveig.aamodt@cicero.oslo.no

Political scientist focusing on climate policy processes in large developing countries

My current research focuses on comparative analyses of climate policies in large developing countries, mainly Brazil and India. My main research interests include domestic and international climate and energy policies, with special focus on the BASIC countries (Brazil, South Africa, India, and China). In upcoming projects the main focus will be on the relationship between the EU and the BASIC countries in international and domestic climate policy processes.

Prosjekter

  • CICEP Senter for internasjonal klima- og energipolitikk CICEP Senter for internasjonal klima- og energipolitikk er ett av tre sentre for samfunnsvitenskapelig forskning på miljøvennlig energi (FME) etablert av Forskningsrådet i 2011.
  • Den internasjonale konteksten for overgangen til et lavutslippssamfunn I det nye klimaregimet under Parisavtalen er det mer fokus på nasjonale utslippskutt mens sentrale prinsipper om global kostnadseffektivitet blir mindre viktige. Det nye, internasjonale klimaregimet markerer dermed et skifte til en mer nasjonalt orientert og sektorspesifikk tilnærming til klimapolitikk. Dette skiftet vil få konsekvenser for norsk klimapolitikk i årene framover.
  • INDGREEN: Kan India ta globalt klimapolitisk lederskap? Indias nasjonale klimapolitikk er av stor betydning for landets rolle i de internasjonale klimaforhandlingene. Gjennom prosjektet ‘India’s ambitions and possibilities of becoming a global leader (INDGREEN)’ skal CICERO bidra til større kunnskap og forståelse for Indias rolle i global klimaomstilling og internasjonal klimapolitikk.

Publikasjoner og formidling ved CICERO

Gå til: Tidsskriftspublikasjon Rapport/avhandling Del av bok/rapport

Tidsskriftspublikasjon

2018

2017

Rapport/avhandling

2022

2020

2015

Del av bok/rapport

2015

Utvalgte nettsaker

  • Klimajoker i Brasil Fokuset på økonomisk vekst har ført til store ødeleggelser og avskoging i Brasils unike regnskog, Amazonas. I et krafttak klarte myndighetene mellom 2004 og 2012 å redusere avskogingen med 75 prosent, men ennå er det skjær i sjøen. Og neste år er det presidentvalg.
  • Mens de venter på lokomotivene Raskt voksende økonomier nekter å være internasjonale lokomotiver for en grønn utvikling. Motviljen er helt forståelig.
  • Waiting for the green locomotives A group of the world’s emerging economies are refusing to act as international locomotives of green growth. Their reluctance is easy to understand.
  • Grønn etterpørsel gir grønnere tilbud