CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Telefon: +47 22 00 47 87 /

E-post: b.h.samset@cicero.oslo.no

Physicist and science disseminator, broad experience in atmospheric science and global climate modelling.

Physicist, climate scientist, science disseminator. Studying precipitation and the role of atmospheric aerosols in a changing climate, mainly through climate modelling. Regular newspaper columnist and science commentator, Norwegian media. Previously worked on particle physcis, with the ATLAS collaboration at CERN and the BRAHMS collaboration at RHIC. PhD in Nuclear Physics, University of Oslo (2006).

Prosjekter

  • AC/BC På leting etter svevende sot, og hvordan det påvirker klimaet
  • The NetBC project På leting etter svevende sot, og hvordan det påvirker klimaet.
  • Impact of absorbing Aerosols on Radiative forcing in the European Arctic The climate impact of absorbing aerosols, such as black carbon particles originating from fossil fuel combustion or biomass burning, mineral dust and volcanic ash, is still very poorly understood especially its role in the atmosphere of polar regions.
  • ICOS-Norge Integrated Carbon Observation System (ICOS)-Norway
  • SUPER - SUb-daily Precipitation Extremes in highly-populated Regions The main objective of SUPER is to quantify the influence of anthropogenic activity on sub-daily extreme precipitation in highly populated regions
  • ACRoBEAR – risiko for skogbrann og vektorbårne sykdommer på høye breddegrader I prosjektet ACRoBEAR (Arctic Community Resilience to Boreal Environmental Change: Assessing Risks from fire and disease) studerer vi hvordan risikoen for skogbrann og vektorbårne sykdommer på høye nordlige breddegrader kan komme til å endre seg med klimaendringene, og hvordan lokalsamfunn kan håndtere og tilpasse seg konsekvensene.
  • ACACIA – forbedre kunnskapen om luftfart og klima Gjennom det EU-finansierte prosjektet ACACIA (Advancing the Science for Aviation and Climate) skal vi redusere usikkerheten om klimaeffektene av utslipp fra fly, og bidra med kunnskap for utvikling av helhetlig politikk og reguleringer for en mer klimavennlig luftfart.
  • AVIATE: Hvordan kan luftfarten bidra til lavutslippssamfunnet? Gjennom prosjektet AVIATE (Aviation in a low-carbon society) skal vi bidra til bedre kunnskap om klimaeffekten av luftfart både i Norge og globalt og se nærmere på virkemidler, tiltak og motivasjonen til luftfartsnæringen og myndighetene for å redusere klimaeffekten av luftfart.

Publikasjoner og formidling ved CICERO

Gå til: Tidsskriftspublikasjon

Tidsskriftspublikasjon

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011