CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

CONNECT: Den internasjonale konteksten for overgangen til et lavutslippssamfunn

Hvordan vil det pågående skiftet i internasjonal klimapolitikk endre betingelsene for Norges overgang til et lavutslippssamfunn? CONNECT bruker tilnærmingene global kostnadseffektivitet og nasjonal sektor-spesifikk som analytisk rammeverk for å utforske klimapolitiske beslutningsprosesser på tre nivåer: internasjonalt, EU og nasjonalt.

Policy briefs

Nasjonal referansegruppe

Prosjektet har en referansegruppe bestående av de politiske rådgiverne fra Energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Prosjektet finansieres av Norges Forskningsråd, programmet KLIMAFORSK.