CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

 

 PROGRAM: MANDAG  - TIRSDAG - ONSDAG - TORSDAG 

CICERO har etablert et KLIMAHUS hos Café Det Lindvedske Hus under årets Arendalsuka. Her vil du få møte klima- og miljøforskere, politikere og representanter fra næringslivet som diskuterer det som ofte omtales som "vår tids største utfordring".

På kafeen kan du få deg både mat og drikke, lade mobiltelefonen eller få med deg en utstilling fra kunstnere Jo Ravn Abusland og Karen Pettersen, som er inspirert av klima og miljø.

 

PROGRAM

Endringer kan forekomme

Mandag 14.08

11:30-13:00 Hva skal vi med klimaloven?

Her i Norge har vi nettopp fått en ny klimalov. Både Danmark og Storbritannia har hatt en slik lov de siste årene, og viser til gode erfaringer som inkluderer en skjerping av klimapolitikken. Bli med og diskutere klimaloven som et virkemiddel og helst ikke som en sovepute sammen med oss mandag 14. august!

Arr.: Bjerknessenteret for klimaforskning

 

15:30-16:30 Live Du Verden!-debatt: Kjempenes klima-duell - tar Kina eller EU ledertrøya?

Sammen med Fridtjof Nansens Institutt inviterer podcasten Du Verden! til live debatt-sending om veien fremover i internasjonal klimapolitikk. Hvem tar ledelsen internasjonalt - og hva vil være det beste for norske interesser?

Arr.: Fridtjof Nansens Institutt, Du Verden!

 

17:00-18:00 Håndtering av finansiell risiko i klimaendringenes tid

En samtale mellom Harald Francke Lund (CICERO), Beate Sjåfjell (UiO) og Anne Jortveit (Norsk Klimastiftelse)

Hvordan håndterer store, internasjonale investorer risiko knyttet til klimaendringer? Og hva med de norske investorene? Beate og Harald snakker om dette, og mye mer:

Har investorer blitt mer sofistikert når de vurderer klimarisiko? Hva er de mest fokus på nå? Og hva er egentlig klimarisiko sett fra et investorperspektiv? Hva skjer fremover? Er det norske oljefondet tilstrekkelig beskyttet mot finansiell risiko? Trenger de som forvalter oljefondet et nytt mandat? Og hva skjer internasjonalt? Hva er de endelige anbefalingene til arbeidsgruppen nedsatt av G20-landene på klimarelatert finansiell rapportering og hva vil dette ha å si for investorer?

Arr.: SMART & CICERO
Streaming: www.facebook.com/CICEROsenterforklimaforskning/

 

 

18:00-19:00 Fornybarnæringens veikart mot 2050: Overrekkelse og samtale med klima- og miljøminister Helgesen

Energi Norge inviterer til lansering og overrekkelse av "Veikart for grønn vekst i norsk fornybarnæring mot 2050" – et innspill til regjeringens strategi for grønn konkurransekraft. Veikartet baserer seg på analyser og perspektiver fra energimeldingen, industrimeldingen og de sektorvise veikartene som tidligere er fremlagt fra andre næringer.

Arr.: Energi Norge

 

 

19:00-20:00 Omlegging til bærekraft! Forskere utfordrer stortingskandidater

Concerned Scientists Norway lanserte tidligere i år et opprop om en forskningsbasert omstilling til bærekraftig nullutslippssamfunn. En rekke forskere har sluttet seg til oppropet.  På Arendalsuka overleverer vi oppropet til inviterte politikere fra alle partier, og utfordrer hver enkelt av dem til å svare på hva deres parti vil gjøre dersom de kommer i posisjon etter stortingsvalget.

Arr.: Concerned Scientists Norway (CSN)

 

21:30 Partilederdebatten på storskjerm

Følg partilederdebatten på storskjerm i Klimahuset vårt! Godt selskap, god mat og god drikke!

Arr.: CICERO 

 

 

Tirsdag 15.08

11:00 - 23:00 KLIMAMARATON

CICERO og en rekke partnere fra forskning og næringsliv inviterer til en 12-timers klimamaraton, hvor vi diskuterer forskjellige klima- og miljørelaterte spørsmål.  Det blir et nytt tema hver halve time.  Kom innom og hør på dine favorittemaer. 

 • 11:00 - Hvorfor trenger vi klimafakta? Kristin Halvorsen, Christian Bjørnæs & Erlend Hermansen, CICERO
   
 • 11:30 - Transport på rett vei - Gunnar Lindberg, TØI
   
 • 12:00 - Hva skjer i FNs klimapanel? Jan Fuglestvedt, CICERO
   
 • 12:30 -  Framtiden er elektrisk - Auke Lont, Statnett
   
 • 13:00 - Fra cruiseskip til klimaendringer i Arktis – om viktigheten av norsk forskning i nordområdene - Henrik Grythe, NILU
   
 • 13:30 - Kampen om fisken: Norges nye klimakonflikter - Harald Sakarias Brøvig Hansen, FNI
   
 • 14:00 - Har du tatt din siste flytur? Marianne Tronstad Lund, CICERO
   
 • 14:30 - Stor vannkraft er en del av klimaløsningen, men må ta nødvendige miljøhensyn - Svein Haugland, Agder Energi
   
 • 15:00  - Klimafakta med Bjørn H. Samset, CICERO
   
 • 15:30 - Sol og vind – hvordan ser energiframtiden ut for IKEA? Anders Lennartsson, IKEA
   
 • 16:00 - Hvordan blir klimaet i ditt fylke? Hege Hisdal, Norsk Klimaservisesenter
   
 • 16:30 - Hvordan kan vi redusere klimafotavtrykket av norsk matproduksjon? Ane Kismul, Bondelaget - Eirik  Selmer-Olsen, TINE - Asbjørn Aaheim, CICERO
   
 • 17:00 - Klima som finansiell risiko - Kristin Halvorsen, CICERO
   
 • 17:30 - ASKO - på vei til klimanøytral - Knut Aaaland og Peder Syrdalen, ASKO
   
 • 18:00 - Hva er klimautslippene for norsk gass? Ann-Cathrin Vaage, Statoil
   
 • 18:30 - Næringslivets rolle i en bærekraftig sirkulær økonomi - Beate Sjåfjell, UiO
   
 • 19:00 - Musikk - Hans Petter Stifoss-Hanssen og Iman Tobi 
   
 • 19:30 - Kunsten å varsle været for kommende sesonger - Erik Kolstad, Bjerknessenteret
   
 • 20:00 - Mjøsa blir varmere – hva så? Jannicke Moe, NIVA
   
 • 20:30 - Havets betydningen for klimautviklingen - Tore Furevik, UiB/Bjerknessenteret
   
 • 21:00 - Betyr Parisavtalen stopp for norsk oljeproduksjon? Bård Lahn, CICERO
   
 • 21:30 - Kan biomasse med karbonlagring redde klimaet? Asbjørn Torvanger, CICERO
   
 • 22:00 - Musikk - Hans Petter Stifoss-Hanssen og Iman Tobi
   
 • 23:00 - Slutt  

 

Onsdag 16.08

08:00-10:00 Landbruk i klimaendringenes tid

Hvordan ivaretar man egentlig verdens matsikkerhet i en tid hvor jordas evne til å produseres mat vil reduseres dramatisk? Hvordan kan arbeidet for å øke verdens matsikkerhet kombineres med jobben for å redusere verdens klimagassutslipp?

Arr.: Utviklingsfondet, Norges Bondelag, CICERO

 

11:30-13:00 Lager vi klimapolitikk bare for byene? Hvordan ser livet utenfor byen ut i et lavutslippssamfunn?

Vi legger fram funn fra rapporten #klimavalg2017 , som innspill til en kunnskapsbasert klimadebatt gjennom valgkampen.

 • 11.30: Innledning og velkommen ved Kristin Halvorsen.
 • 11.35: Innledninger rundt transport og adferd fra våre forskere Asbjørn Torvanger og Bård Lahn og deretter diskusjon.
 • 12.00 Debatt mellom Senterpartiet, Høyre og CICERO. Steffen Kallbekken, forskningsleder fra CICERO vil delta i debatten fra vår side og vår direktør Kristin Halvorsen vil lede debatten.

Arr.: CICERO
Streaming: www.facebook.com/CICEROsenterforklimaforskning/

 

14:00-16:00 Plastic pollution: So, what's the big deal? - Local and global scale 

Awareness of the environmental problems stemming from plastic pollution has increased lately. Plastics have been found in seabirds, whales and dolphins, and more recently we are discovering it in commercial fish species including Norwegian cod. There are ongoing debates about cosmetics, artificial grass, plastic bag fees and the wear and tear of car tires, but knowledge about the sources and effects of plastic pollution and microplastics are limited.

Arr.: NIVA

17:00-18:00 Fra Paris til Porsanger

Hva betyr Parisavtalen egentlig? Hvor motstandsdyktig og fleksibel er den? Og hva betyr avtalen for norske kommuner? Hva er kommunenes mulighetsrom i et grønt skifte – og hvor bør kommunene begynne med arbeidet? 

Steffen Kallbekken, Forskningsdirektør, CICERO Senter for klimaforskning
Bård Lahn, Forsker, CICERO Senter for klimaforskning
Heidi Sørensen, Direktør, Klimaetaten, Oslo kommune

Vi serverer enkel drikke.

Arr.: CICEP
Streaming: www.facebook.com/CICEROsenterforklimaforskning/

 

21:00-22:30 Klimapubquiz

Norsk klimaservicesenter utfordrer deg til å teste klimakunnskapene dine - bli med på vår uhøytidelige klimaquiz! Still med lag eller kom som deg selv.

Arr.: Norsk klimaservicesenter

Torsdag 17.08

08:30-10:00 Gir grønne næringer grønne jobber?

Gir grønne næringen grønne jobber ... Og har den jobben noe å si hvis pengene du tjener på den går til økt forbruk?

Asbjørn Torvanger, forsker ved CICERO og Inger Marie Hagen, forsker ved Fafo møtes til samtale rundt disse temaene.

Høsten 2016 fikk CICERO midler fra Norges Forskningsråd for å utvikle en rapport inn mot valget 2017. Etter samtaler med ulike aktører innen politikk, media, organisasjoner og forskning ble det valgt ut fire områder denne rapporten konsentrerer seg rundt: Oljen, de grønne jobbene, transporten og adferden vår. Vi har ikke gjort ny forskning i forbindelse med denne rapporten, men har samlet opp forskning som allerede finnes for å gi et bedre innblikk i disse fire områdene.

Arr.: CICERO 
Streaming: www.facebook.com/CICEROsenterforklimaforskning/

 

14:00-16:00 Den lange veien til forbud - om miljøgifter, mikroplast og regelverk i Norge, Europa og globalt

NILU – Norsk institutt for luftforskning inviterer til paneldebatt om regulering av miljøgifter. Aktuelle spørsmål er hvilke erfaringer vi har med dagens regelverk, hvilke utfordringer og løsninger vi ser, og hvordan industri, forskere og forvaltning kan samarbeide om et felles regelverk i et stadig mer internasjonalt marked.

Som innledning vil forskere fra NILUs avdeling for miljøkjemi fortelle om noen utvalgte miljøgifter, som for øyeblikket befinner seg på helt ulike stadier av regulering – fra suksess til utredning. Hva kan dette fortelle oss om viktigheten av et effektivt regelverk?

Arr.: NILU

 

19.00-20:00 Storbyduell - hvilken norsk storby fortjener tittelen "Norges elbilhovedstad"?

Verden ser til Norge for å lære om den norske elbilsuksessen. Vi er på vei mot et massemarked for elbil, og det er de store byene som drar utviklingen.

Oslo har i flere sammenhenger blitt omtalt som «verdens elbilhovedstad», men Bergen puster dem i nakken, og er blitt en meget sterk utfordrer til tittelen. Vi inviterer Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger til duell og vi har satt sammen en talefør fagjury som kaster terninger og vurderer innsats. Byene blir vurdert på alt fra lokal luftforurensing, politiske planer og -strategier, klima, lading og statistikk. Hvem har samlet sett den beste elbilpolitikken og de beste tiltakene for å ta oss raskt til nullutslipp.

Norsk elbilforening inviterer til en humørfull kveld med ris og ros til ordførere og bypolitikere.

Arr.: Elbilforeningen 

 

21:00-22:30 Klimapubquiz

Norsk klimaservicesenter utfordrer deg til å teste klimakunnskapene dine - bli med på vår uhøytidelige klimaquiz! Still med lag eller kom som deg selv.

Arr.: Norsk klimaservicesenter