CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
Klimapolitikk

Centre for International Climate and Energy Policy

CICEP skal finne ulike typer for effektive internasjonale klimaavtaler og beregne økonomiske konsekvenser av disse.

CICEP bidrar til å identifisere og utvikle modeller for internasjonale regimer og mer spesifikke tiltak som kan fremskynde omstilling til en bærekraftig fremtidig energibruk. Den oppgaven forsøker vi å løse ved systematisk å analysere hvilke løsninger som best tilfredsstiller tre sett av krav: miljømessig bærekraft, kostnadseffektivitet, og politisk realiserbarhet.

Vi beregner også sannsynlige økonomiske konsekvenser av realiserbare regimer og tiltak for globale og europeiske markeder for energi og energiteknologi, for viktige norske næringsgrener, og for politikkutforming.