CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

CICERO Senter for klimaforskning, Norge

CICERO er vertsinstitusjon for prosjektet og har ansvaret for prosjektet som helhet. CICERO har internasjonalt anerkjent ekspertise på klimaeffektene av luftfart, og har omfattende erfaring med å analysere holdninger til ny teknologi og til klimapolitikk blant befolkningen og i organisasjoner.

 

University of California San Diego (UCSD), USA

Bidrar med ekspertise på hvordan myndigheter og næringsliv håndterer usikkerhet når de foretar investeringer og gjør politikkvalg, samt på teknologisk endring og spredning av teknologier. UCSD skal bidra til arbeidspakke 2 (internasjonalt samarbeid om regulering) og 4 (utslippsscenarioer).  

The German Aerospace Center (DLR), Tyskland

DLR er et verdensledende senter for forskning på rom- og luftfart. I prosjektet bidrar de med ekspertise på modellering av kondensstriper - både med tanke på hvordan de formers og stripenes klimaeffekt. DLR bidrar til arbeidspakke 3 (klimaeffekten av kondensstriper).  

David Lee, Centre for Aviation, Transport, and the Environment (CATE) ved Manchester Metropolitan University, Storbritannia

Prof. David Lee er en av verdens ledende forskere på klimaeffekter av luftfart, og bidrar til scenarioarbeideti arbeidspakke 4 (utslippsscenarioer).  

Chih-Chieh Chen, National Center for Atmospheric Research (NCAR), USA

Dr. Chen har gitt avgjørende vitenskapelige bidrag til modelleringen av kondensstriper, og skal bidra til arbeidspakke 3 (klimaeffekten av kondensstriper).  

Brukerpartnere i AVIATE

SAS (flyselskap) Avinor (flyplassoperatør) Telenor (storforbruker av flyreiser)