CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

 

Arendalsuka 2021

Nedenfor kan du se opptak av alle våre arrangementer fra Arendalsuka. CICERO gjennomførte totalt 10 arrangementer på Lille Andunge 17. og 18. august.

Arrangementene foregår på Den lille andeungen, Nedre Tyholmsvei 7b, 4836 Arendal. Hvert arrangement har en kontaktperson. Pressehenvendelser ber vi ta kontakt på pressetelefon +47 40 00 46 70

tirsdag

Tirsdag 17. august

08:00 - 09:00 Kan man ta med seg alle klimavirkemidler på landet?

Fortetting, kollektivløsninger, parkering, sykkel og gange er alle sentrale i diskusjonene rundt effektive klimavirkemidler i byene, men hva skjer når vi forlater Oslogryta?

Har vi virkemidlene som trengs og glemmer å snakke om dem eller må nasjonale myndigheter på banene for å lage nye virkemidler bygdene?

CICERO forsker Anders Tønnesen og TØI forsker Marianne Knapskog gir oss innsikt i hvilke muligheter (og utfordringer) virkemidler møter når de reiser på landet. Med seg har de Petter Christensen (TØI) og Erik Lunke (TØI) som også har forsket på tiltak utenfor byene.

Vi får også med oss eksempler fra Hol, Midt-Telemark og Stad som gir oss et innblikk i det gode livet på bygda.

Medvirkende

Kristin Halvorsen (CICERO), Anders Tønnesen (CICERO), Erik Lunke (TØI), Marianne Knapskog (TØI), Petter Christiansen (TØI), Midt-Telemark, Stad og Hol

Kontaktperson: Astrid Arnslett, astrid.arnslett@cicero.oslo.no, 93286460

Tirsdag 17. august

09:15 - 10:15 Bompenger - en nødvendig onde?

Deltakere: 

I 2019 boblet bompenger opp som et hett tema under lokalvalgkampen – og i flere norske byer fikk protestpartiene stor oppslutning. Siden da har protestene stilnet noe, samtidig som flere av de etablerte partiene nå snakker om «rettferdig klimapolitikk». Er bompengemotstand blitt mer mainstream? Og hvordan ser egentlig framtiden ut for store infrastrukturprosjekter i og utenfor storbyene? Hvordan skal vi kutte i klimagassutslippene fra persontransport, på en måte som oppleves som rettferdig og akseptabel?

Kontaktperson: Hege Fantoft Andreassen, mob: 99274426

Tirsdag 17. august

10:30 - 11:30 Klimascenarier og norsk oljeutvinning - hva nå?

Vårens rapport fra det Internasjonale energibyrået har gitt ny giv til debatten om norsk oljepolitikk og innretningen på den grønne omstillingen. Rapporten anbefalte en storsatsing på fornybar energi, og stans i letingen etter nye olje- og gassfelt fra og med i år, 2021.

Medvirkende: Glen Peters, forkningsleder ved CICERO, gir en innføring i klimascenarier. Knut Einar Rosendahl, økonomiprofessor ved NMBU, Thina Saltvedt, sjefsanalytiker i Nordea, og Maria Moræus Hanssen, tidligere oljetopp (blant annet sjef for olje- og gassdivisjonen i franske Engia) holder innledninger.

Møteleder er Kristin Halvorsen, direktør ved CICERO.

Kontaktperson: Gunnell E. Sandanger, tlf. 40 24 70 25

 

Tirsdag 17. august

11:45 - 12:45 Norges klimaplan og EUs Green deal - hvordan kan vi innrette norsk klimapolitikk?

Klimaplanen er en av de viktigste spørsmålene en ny regjering skal ta fatt på. Vi diskuterer hvilke virkemidler i ikke-kvotepliktig sektor som burde prioriteres først og hvordan skal de innrettes.

Videre ser vi på samspillet med EU: Norge inngår i et forpliktende klimasamarbeid med EU, hva betyr EUs Green Deal for norsk klimapolitikk?

Medvirkende: Taran Fæhn er forskningsleder ved SSB og leder Norges største sammfunnsvitenskaplige klimaprosjekt, PLATON

Jon Birger Skjærseth er seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt, og forsker på internasjonal miljøpolitikk. Han er særlig opptatt av EUs klima- og energipolitikk.

Kommentarer fra:

Anders Bjartnes, redaktør for Energi og klima.

Toini Løvseth,  direktør, Marked, elektrifisering og kunder i Energi Norge.

Møteleder er Kristin Halvorsen, direktør ved CICERO senter for klimaforskning.

Kontaktperson: Gunnell E. Sandanger, tlf 40 24 70 25

Tirsdag 17. august

13:00 - 14:00 Risiko i energimeldingen

Stadig flere land setter klimamål som innebærer lavere etterspørsel etter olje og gass, noe som øker risikoen i våre petroleumsinvesteringer. I energimeldingen foreslå regjeringen en rekke satsninger som på ulikt vis kan bidra til å holde liv i olje- og gassektoren: elektrifisering av sokkelen, havvind og blå hydrogen. Disse tre satsningene er i seg selv forbundet med stor risiko.

Skal vi redusere risikoen i olje- og gass ved å ta enda høyere risiko? Står vi i fare for å kaste gode penger etter dårlige?

Og vil folk akseptere satsningene regjeringen legger opp til? Motstanden mot master og vindmøller er stor. Blir det annerledes denne gangen?

Innledere: Erlend Hermansen, Fay Farstad, Asbjørn Torvanger, Karina Standal (alle CICERO).

Panel: Tina Bru, Olje- og energiminister (H), Espen Barth Eide, stortingsrepresentant (Ap), Synnøve Kvamme, nestleder i Naturvernforbundet. 

Kontaktperson: Christian Bjørnæs

Tirsdag 17. august

14:15 - 15:45 Praten om maten - hvordan får vi med oss folk på å endre kostholdet sitt litt i en bærekraftig retning?

Maten vår og hva vi spiser skaper store diskusjoner. Handler det kun om kjøtt eller ikke kjøtt eller er det andre valg vi kan ta i hverdagen som kan føre oss nærmere en bærekraftig mathverdag?

Har vi som forbrukere også noen muligheter vi går glipp av fordi diskusjonen går så høyt? Og hva er egentlig den mest bærekraftige maten?

Møt forsker ved CICERO og leder av prosjektet VOM (Virkemidler for Omstilling i Matsektoren), Bob van Oort i samtale med Hanne Lene Dahlgren (Entusiast), FIVH, Forbrukerrådet og S-Hub/Farmest

Medvirkende

Kristin Halvorsen (CICERO), Bob van Oort (CICERO), Inger Lise Blyverket (Forbrukerrådet), Anja Bakken Riise (FivH), Endre Harnes (S-HUB/Farmest), Hanne-Lene Dahlgren (Entusiast)

Kontaktperson: Astrid Arnslett, astrid.arnslett@cicero.oslo.no, 93286460

Tirsdag 17. august

17:00 - 18:00 Klimakommunikasjon - sammen om et bedre lokalsamfunn

Hva er det egentlig som knytter oss til stedet vi bor og som gjør at vi definerer det som et godt sted å leve? Når vi skal kommunisere klimautfordringene lokalt, handler det nemlig om mer enn klima.

Vi setter søkelys på lokal klimakommunikasjon gjennom å dra veksler på stedsidentitet, verdier, normer, engasjement, relasjoner og smitteeffekter. Vi gir deg innblikk i steder i Norge som har klart å kombinere klimabudskap og behovet for omstilling med stolthet til hvor innbyggerne kommer ifra. Og vi spør; må egentlig klimaomstilling gjøre vondt, eller kan det også være en mulighet for å sette i gang nye spennende tiltak for befolkningen?

Medvirkende

Kristin Halvorsen (CICERO), Christian Bjørnæs (CICERO), Astrid Arnslett (CICERO), Alfred Bjørlo (Stad kommune), Henrik Schwabe (Zynk), Erik Nakkerud (UiO)

Kontaktperson: Astrid Arnslett, astrid.arnslett@cicero.oslo.no, 93286460

 

Tirsdag 17. august

18:15 - 19:15 IPCC AR6

FNs klimapanels sjette hovedrapport som lanseres i begynnelsen av august, sammenstiller de siste årenes klimaforskning og serverer oppdaterte beregninger for hvordan klimaet kan utvikle seg de neste tiårene. To av forfatterne gir deg en innføring i hva som er nytt, og to andre CICERO-forskere forklarer hva panelets hovedkonklusjoner kan bety for Norge. Hvordan blir klimaet her og hvordan påvirkes tempoet i vår egen omstilling?

Her får du møte noen av forfatterne som har skrevet rapporten, forskere som studerer effekter på Norge og kanskje en politiker eller to.

Medvirkende: Jan Fuglestvedt, Jana Sillmann, Steffen Kallbekken (alle CICERO) og Harald Francke Lund (CICERO Shades of Green)

Kontaktperson: Christian Bjørnæs

Onsdag

Onsdag 18. august

09:00 - 10:00 Klimatilpasning - hvor er den nasjonale planen for å trygge og sikre lokalsamfunn?

Arrangører: SINTEF, CICERO, Finans Norge, Multiconsult

Mer nedbør og økte temperaturer øker risikoen for skader på bygninger og infrastruktur. Utbetalinger som følge av overvannsskader er doblet de siste ti årene, ifølge forsikringsselskapene. Lokalsamfunn frykter tap av menneskeliv og enorme ekstrakostnader på grunn av flom og skred.

Regjeringen la i år fram sin klimaplan, men den er eksplisitt på at klimatilpasning ikke adresseres. Klimatilpasning er en helt nødvendig del av klimaomstillingen, klimaet er allerede i endring og vi må uansett tilpasse oss.

Vi har tydelige nasjonale mål, strategier og målinger for å redusere utslippene. Nå er det behov for tilsvarendenasjonale målsetninger, tiltak og mekanismer for klimatilpasning, og det haster. Dagens insentiver og politikk fremmer ikke nødvendigvis forebygging og nødvendig tilpasning. Hva skal vi tillate av risiko, hvilket nivå skal vi klimatilpasse til og hvordan skal kommunene budsjettere og finansiere det bygde miljø?

Kommunene har ansvaret for klimatilpasning, planarbeid og utbygginger i sine områder. Det krever kunnskap. Klimaendringer er en katalysator på vedlikeholdsetterslepet på offentlige bygninger og infrastruktur som allerede er på svimlende 3200 milliarder kroner. NVE anslår i en ny rapport at det vil koste 85 milliarder kroner bare for å sikre alle eksisterende bygg mot flom og skred fram mot 2100. Kommunene forventer tydeligere krav og retningslinjer.

Klimatilpasning vil koste mer penger, både for kommunene og den enkelte husstand og det er få muligheter for å søke støtte. Planen vi etterlyser må følges opp med midler.

Deltakere:

Statssekretær Mathias Fischer (V) , Klima- og miljødepartementet , Gunn Marit Helgesen, Nestleder KS, Tore O. Sandvik (Ap) Fylkesordfører i Trøndelag og medlem av sentralstyret i Ap. ,Turid Grotmoll, konserndirektør, Fremtind, Idar Kreutzer, adm.direktør, Finans Norge, Siri Hunnes Blakstad, konserndirektør, SINTEF Heikki Holmås, Chief Sustainability Officer (CSO), Multiconsult Kjetil Lund, direktør NVE, Berit Time sjefforsker SINTEF, leder av SFI Klima 2050, Harald Francke Lund, Senior Advisor CICERO Shades of Green/CICERO

Møteleder er Kristin Halvorsen, direktør CICERO

Kontaktperson CICERO: Miriam Stackpole Dahl, miriam.dahl@cicero.oslo.no, 93494498

Onsdag 18. august

10:15 - 11:15 Netto null

Parisavtalens mål om å begrense temperaturøkningen til 1.5°C krever raske og omfattende utslippskutt. Bare det siste året har en rekke land lovet å begrense utslippene sine til netto null. EU, Storbritannia, USA, Japan, Brasil og Sør-Korea, Canada og Sør-Afrika lovet å gjøre dette innen 2050, mens Kina skal nå målet i 2060.

Dette virker som et ambisiøst mål, men hva menes med «netto»? Parisavtalen sier at utslippene globalt sett ikke skal overstige opptaket av CO2. Dermed åpner avtalen både for negative utslippsteknologier og handel med utslippstillatelser. Dette er omstridt. Hva betyr netto-null målene for klimaforhandlingene som skal finne sted i Glasgow i november?

Norske og britiske eksperter diskuterer.

Kontaktperson: Christian Bjørnæs