CICERO - Center for International Climate Research
NO
Meny
TOPICS

Bærekraftig deling i norske kommuner: status og nye muligheter

Tom Erik Julsrud

Denne studien er del av prosjektet UPSCALE, der formålet er å undersøke mulighetene for å øke omfanget av bærekraftig utlån og deling med utgangspunkt i lokale biblioteker. For å få vite mer om bruk av eksisterende dele- og låneordninger, og interessen for å låne gjenstander ved butikkutsalg ved hjelp av bibliotekenes utlånskort, er det gjennomført spørreundersøkelser i fem kommuner: Nordre Follo, Drammen, Tromsø, Lillestrøm og Lier. Rapporten viser at seks prosent av befolkningen i disse kommunene har benyttet eksisterende utlånsordninger det siste året. Det er først og fremst praktiske motiver som gjør at folk låner utstyr, men ønsker om å redusere forbruk mer generelt spiller også en rolle. Totalt oppgir hver fjerde innbygger i kommunene at de kan være interessert i å låne utstyr i butikker ved hjelp av bibliotekenes lånekort.

More details

  • Year: 2020
  • Language: Norwegian
  • Series/Report: CICERO Policy Note;2021:01