CICERO - Center for International Climate Research
NO
Meny
TOPICS

Nordmenn og deling: Deskriptive resultater fra spørreundersøkelse i prosjektet ShareOn

Marianne Aasen

Prosjektet ShareOn er et samarbeidprosjekt hvor både forskningsmiljøer, offentlige aktører, næringsaktører og idédrevne (ideelle) organisasjoner deltar. Prosjektet belyser deling som strategi i omstillingen til lavutslippssamfunnet. Denne rapporten gir en oversikt over deskriptive resultater fra en spørreundersøkelse gjort i prosjektet. Undersøkelsen ser på nordmenns delingspraksiser og oppfatninger om deling. Prosjektet ferdigstilles våren 2020

More details

  • Year: 2019
  • Language: Norwegian
  • Series/Report: CICERO Report;2019:14