CICERO - Center for International Climate Research
NO
Meny
TOPICS

CICERO og Havforskningsinstituttet har bidratt med viktig kunnskap om skadelige alger til FNs havforskningstiår

Miriam Stackpole Dahl, Jennifer Joy West, Lars Johan Naustvoll

Våren 2019 førte oppblomstring av den skadelige algen Chrysochromulina leadbeateri til massiv laksedød i norske oppdrettsanlegg. I rammen av det europeiske forskningsprosjektet CoCliME har forskere i samarbeid med myndighetene og oppdretts- næringen nå utviklet en brukerstyrt informasjonsplattform som et viktig verktøy i håndteringen av fremtidige oppblomstringer.

More details

  • Year: 2021
  • Journal: CICERO internettside
  • Language: Norwegian