CICERO - Center for International Climate Research
NO
Meny
TOPICS

Fra statussymbol til allemannseie – norsk luftfart i forandring : utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 5. oktober 2018 : avgitt til Samferdselsdepartementet 3. desember 2019

Sverre Quale, Svein Bråthen, Torbjørn Lothe, Margrethe Snekkerbakken, Yngve Carlsen, Anneli Nyberg, Frode Steen, Merethe Dotterud Leiren, Camilla Rise, Jan Petter Steinland, Anne Brendemoen, Morten Foss, Tomm Alexander Øvre

More details

  • Year: 2019
  • Language: Norwegian