CICERO - Center for International Climate Research
NO
Meny
TOPICS

Flomrisiko i Norge: Hvem betaler for fremtidens våtere klima?

Kristina Alnes, Alexander Oliver Berg, Christa Clapp, Elisabeth Lannoo, Kamleshan Pillay

Norge er ett flomutsatt land og vi kan forvente oss mer flom i fremtiden. Som en følge av klimaendringer, vil mengden ekstrem nedbør øke og regnflommer vil bli større og komme oftere. Alle økonomiske sektorer kan bli påvirket av flomrisiko. Byer er særlig sårbare på grunn av konsentrasjonen av infrastruktur og økonomiske verdier. Flom i utkantstrøk kan likevel medføre store samfunnskostnader dersom de påvirker verdikjeder. De totale kostnadene ved flomhendelser blir regelmessig undervurdert, ettersom indirekte kostnader, fra strømbrudd eller avbrytelser og forsinkelser i transportsystemer, ofte blir utelatt. Store flomhendelser får mest oppmerksomhet, men overvann koster mest. Systemene for flombeskyttelse som har fungert godt til nå, blir utfordret av klimaendringer. Det er ikke sikkert at investorer og kommuner kan regne med at forsikringsselskapene eller staten vil fortsette å ta regningene. Kommunene må øke innsatsen mot flomrisiko. De kan oppleve at de i større grad blir utfordret av forsikringsselskap og innbyggere i avgjørelser om å evakuere og for å ha tillatt utbygning i flomutsatte områder.

More details

  • Year: 2018
  • Language: Norwegian