CICERO - Center for International Climate Research
NO
Meny
TOPICS

Støtte til elektrisitetsproduksjon fra fornybare kilder. Er risiko et onde?

Kristin Linnerud

Europakommisjonen ønsker mer bruk av markedsbaserte støtteordninger, slik som det norsk-svenske elsertifikatmarkedet. Likevel velger de fleste EU-land faste innmatingstariffer og tilsvarende støtteordninger som skjermer investor mot prisrisiko. Men, er prisrisikoen under markedsorienterte støttesystemer uhåndterbar? Er risiko et onde? Og, hva med politisk risiko for justeringer i støtteordningene? Jeg diskuterer disse problemstillingene med utgangspunkt i den politikken som føres på dette området i Europa i dag.

More details

  • Year: 2016
  • Journal: Samfunnsøkonomen
  • Language: Norwegian
  • Issue: 1
  • Page: 20 - 27
  • Issn: 1890-5250
  • Publisher: Samfunnsøkonomenes Forening