CICERO - Center for International Climate Research
NO
Meny
TOPICS

Tilpassing til eit klima i endring: Samfunnet si sårbarheit og behov for tilpassing til konsekvensar av klimaendringane

Oddvar Flæte, Arne Bardalen, Linda Dalen, Helge Drange, Ingeborg Gjærum, Inger Hanssen-Bauer, Hege Hisdal, Grete K. Hovelsrud, Janne Karlsen, Sverre Atle Larssen, Elisabeth Nyeggen, Preben Ottesen, Steinar Pedersen, Gordana Petkovic, Svein Sundby, Haakon Vennemo, Jostein Aanestad

More details

  • Year: 2010
  • Language: Norwegian