CICERO - Center for International Climate Research
NO
Meny
TOPICS

Hvor gode er framskrivningene av klimaet?

Climate news - News and opinions about climate science

Published 02.04.2007

I et kort innlegg i tidsskriftet Science nylig sammenlikner Stefan Rahmstorf og medarbeidere observerte endringer av CO2-konsentrasjonen i atmosfæren, global middeltemperatur og havnivåstigning siden 1990 med tidligere framskrivninger av de samme størrelsene (Rahmstorf et al, 2007). Framskrivningene har tildels undervurdert faktiske endringer fram til i dag.

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert i Magasinet CICERONE nummer 2, 2007