CICERO - Center for International Climate Research
NO
Meny
TOPICS

Én region – store forskjeller

Climate news - News and opinions about climate science

Published 16.05.2012

Lokale endringer i mindre samfunn i Himalaya-regionen kan gi et bilde av kompleksiteten i regionen.

Artikkelen er skrevet i samarbeid av Bob van Oort, Torgeir Ericson og Armando Lamadrid fra CICERO, Nand Kishor Agrawal, Suman Bisht, Erling Valdemar Holmgren, Jean-Yves Gerlitz og Naniram Subedi fra ICIMOD, Björn Alfthan fra UNEP/GRID Arendal og Dilli Poudel fra Nepal Development Research Institute.
 
Klimaendringene forventes å ha alvorlige konsekvenser i Hindu Kush-Himalaya-regionen, der flere enn 1,3 milliarder mennesker er avhengige av vann fra smeltende snø og is og fra monsunregn. Forstyrrelse av vannkretsløpet vil få alvorlige konsekvenser, spesielt for fattige jordbrukere, som har et klimasensitivt livsgrunnlag.
 
Besøkte Nepal
Forskere fra CICERO, FNs miljøprogram (UNEP/GRID Arendal) og The International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD) var nylig på en arbeidstur i åsene i Nepal øst for Katmandu – mellom 500 og 2500 meter over havet. Turen var del av samarbeidsprosjektet The Himalayan Climate Change Adaptation Programme (HICAP) – og målet var å gjøre seg kjent med området, folket og problemstillinger knyttet til folks livsgrunnlag.
 
Selv om feltturen bare dekket en brøkdel av i Hindu Kush-Himalaya-regionen, kunne forskerne likevel observere det komplekse samvirket mellom klimatiske, sosiopolitiske og økonomiske faktorer som skaper utfordringer på lokalt nivå i regionen. Turen ga også innsikt i hvordan kulturelle forskjeller, lokal oppfinnsomhet og personlige egenskaper kan få noen mennesker til å tilpasse seg, mens andre opplever situasjonen som mye mer utfordrende. Dette er innsikt som arbeidet innenfor HICAP kan bygge videre på.
 
Samtaler med lokalfolk
Samtaler med gårdbrukere, medlemmer i kooperativer, journalister og andre informanter på de forskjellige stoppestedene viste at variasjoner mellom landsbyer i beliggenhet, nedbørsmengde, tilgang til lokale markeder og kulturelle og organisatoriske aspekter kan gjøre noen miljøer mer sårbare enn andre. Dette understreker behovet for forskning på lokalt nivå og på husholdningsnivå. 
 
Hvis vi ser bort fra klimatiske faktorer som endring i nedbørsmønster og årstider, pekte folk i regionen spesielt på den rollen som for eksempel landbrukskooperativer, tilgang til lokale markeder og tilgjengelig informasjon om skadedyr og sykdommer kan spille for husholdningenes beslutninger og økonomi.
 
Bekymret
Folk trakk fram flere årsaker til bekymring. Mange flytter vekk fra regionen, dette gjelder spesielt yngre menn. Landbrukerne blir dessuten mer og mer avhengige av hybridarter, genetisk modifiserte vekster, plantevernmidler og gjødsel som er subsidiert av regjeringen. I tillegg er regjeringen lite engasjert i regionen. Såkalte hybridvekster vokser raskere og gir større avlinger enn lokale varianter. Men de er mindre motstandsdyktige mot skadedyr og trenger mer gjødsel og mer plantevernmidler – noe som igjen skader jordsmonnet.
 
Mange sa at de ønsket å vende tilbake til tradisjonelle, organiske landbruksmetoder og lokale vekster. De påpekte også at klimaendringer kan ha positive konsekvenser, særlig i høyereliggende områder der nye vekster kan dyrkes i varmere klima.
 
Samtaler med folk i regionen avdekket for øvrig at kvinner og menn ikke ser likt på de spørsmålene som ble diskutert.
«Tidligere høstet vi to ganger i året. Nå, med hybridfrø og kjemisk gjødsel, høster vi fire ganger i året. Dette øker arbeidsbyrden for kvinnene ute i felten. Men samtidig har vannrør og gass til matlaging minsket kvinnenes arbeidsmengde i kjøkkenet. Det er altså ingen endring i mengden arbeid. Men noen arbeidsoppgaver er blitt lettere.»
Kvinner i Lamadi, Panchkal
 
Teksten er bearbeidet og oversatt av Jorunn Gran
Én region – store forskjeller

ENDRINGER. Flere rapporterer om at mengden arbeid i jordbruket – spesielt for kvinner – endrer seg på grunn av faktorer som økt bruk av genmodifiserte vekster og stor utflytting blant unge menn.
Foto: Björn Alfthan

Én region – store forskjeller

UTSATT. Hus ved Tamakoshi-elva. Elva løper ut fra bresjøen, og det er stor risiko for flom.
Foto: Bob van Oort

Én region – store forskjeller

SÅRBARE. Kvinner og barn i fjellbefolkningen er mest sårbare.
Foto: Bob van Oort

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert i Magasinet Klima nummer 3, 2012