CICERO - Center for International Climate Research
NO
Meny
TOPICS

Phone: +47 22 00 47 86 /

E-mail: marianne.aasen@cicero.oslo.no

Marianne har bakgrunn i institusjonell økonomi, og har jobbet ved CICERO siden 2006. Hun har særlig erfaring med tverrfaglig forskning på omstilling til et lavutslippssamfunn, og med problemstillinger knyttet til folks respons på klimaendringer, klimapolitikk og virkemidler.

I avhandlingen sin anvendte hun institusjonell teori når hun blant annet undersøkte betydningen av individuelle trekk og kontekst påvirker hva folk ser på som riktige løsninger på klimafeltet. Arild Vatn var veileder for avhandlinga.

For tiden samarbeider hun videre med Arild Vatn, og med miljø-sosiologer (Riley Dunlap) og miljø-psykologer (Paul Stern) i et prosjekt ( ACT) som søker å forstå hvordan adferd, normer, kunnskap og virkemidler samspiller over tid. I dette prosjektet utvikles en første tverrfaglig fundert tidsseriedatabase over nordmenns adferd, oppfatninger, normer og holdninger som er relevante for utslippskutt og omstilling til et lavutslippssamfunn.

Hun har kompetanse i både kvalitativ og kvantitativ datasamling og analyse, og er spesielt interessert i forskning som kombinerer metoder.

 

Projects

Publications and outreach at CICERO

Gå til: Journal article

Journal article

2021

2018

2017

2016

2015

2013

2010